dr Anna Natalia Schulz

Kontakt:
tel. 61 8520 260
email: annanatalia.schulz@op.pl
dyżur: poniedziałki, w godz. 12.00-14.00

Prawo rodzinne i prawa człowieka, zwłaszcza prawa dziecka, międzynarodowe i europejskie prawo dotyczące ochrony relacji rodzinnych (szczególnie konwencje Haskiej Konferencji Międzynarodowego Prawa Prywatnego), bioetyka.

Bieżące granty:

Grant indywidualny:

  • Postępowanie transgraniczne na podstawie Konwencji Haskiej z 1980 r. o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka w świetle spraw toczonych przed sądami polskimi. (Narodowe Centrum Nauki, UMO-2014/15/B/HS5/03305)

Współwykonawca:

  • Małoletni wobec rodziców i państwa. Współczesne, polskie uwarunkowania prawe realizacji zasad dobra dziecka oraz partycypacji: Kierownik projektu: ponadto prof. INP PAN i US dr hab. M. Andrzejewski (Narodowe Centrum Nauki, UMO-2015/19/B/HS5/03014, pole badawcze: Kontakty z dzieckiem rodziców żyjących w rozłączeniu)

Projekty zakończone:

  • Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ – analiza systemowa pod kier. Prof. dr. hab. Romana Wieruszewskiego. INP PAN, (Narodowe Centrum Nauki, UMO- 2012/07/B/HS5/03727, realizacja 2013-2016), zadanie badawcze: Komitet Praw Dziecka procedura sprawozdawcza do Komitetu Praw Dziecka w odniesieniu do Polski

Współwykonawca:

  • Komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych – pod kier. prof. Zdzisława Kędzi, UAM (Narodowe Centrum Nauki, UMO-2012/05/B/HS5/00544, realizacja 2013-2018) zadanie badawcze- Komentarz do art. 10 Paktu
  • „The evaluation of the impact of the EU instruments affecting children’s rights with a view to assessing the level of protection and promotion of children’s rights in the EU – Poland”, Rapport dla Public Policy and Management Institute, Wilno, Litwa, Kwiecień 2010