Archiwalia udostępnione z zasobu Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Za zgodą Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prezentujemy wybrane archiwalia, związane z osobą Profesora Stanisława Kasznicy.

 

 


1-2. Pismo przewodnie Rektora Uniwersytetu Poznańskiego do przesyłanych do Państwowego Zakładu Emerytalnego akt personalnych prof. S. Kasznicy, 26 listopada 1947 r., R.Pers.10390/47 M/B

3. Powołanie prof. S. Kaszincy do pracy wykładowcy na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Poznańskiego, 16 lutego 1948 r., R.Prers.1424/48 M/B.

4. powołanie prof. S. Kasznicy na stanowisko samodzielnego pracownika nauki przy Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 4 grudnia 1956 r., DU-0-VI/1052/56.

5. Wniosek Rektora Uniwersytetu Poznańskiego do Zarządu Uniwersytetów Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznania renty prof. S. Kasznicy, 5 maja 956 r., VIII-K-24R-4/.

6-7. Materiały do opracowania wniosku o podwyższenie wynagrodzenia emerytalnego prof. S. Kasznicy (rps.), b.d.

8. Strona z legitymacji uniwersyteckiej (pracowniczej) prof. S. Kasznicy.

9. Portret Prof. Stanisława Kasznicy, Rektora Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1929-1931.

10. Portret Prof. Stanisława Kasznicy, Rektora Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1929-1931.