CONVERSE Reverse constitutionalism

Projekt ma dwa powiązane ze sobą cele. Z jednej strony proponuje częściowe przeredagowanie Konstytucji z 1958 r. przez zagranicznych uczonych. Wybrane systemy prawne wywołują bogatą debatę konstytucyjną, ale nie są tradycyjnie badane w prawie porównawczym. Z drugiej strony, celem projektu jest stworzenie teorii odwrotnej transplantacji prawa, aby przywrócić równowagę w relacjach między tak zwanymi “wielkimi potęgami prawnymi” a “krajami zmarginalizowanymi konstytucyjnie”.

Istotne cele projektu:

  • Zasadnicze poprawki do Konstytucji z 1958 r. – z wykorzystaniem innowacyjnego prawa porównawczego – w celu uwzględnienia głównych i powtarzających się zarzutów wobec V Republiki: hiperprezydencjalizmu, dysfunkcjonalnego sądownictwa konstytucyjnego, braku demokracji bezpośredniej i niewystarczającej ochrony środowiska.
  • Odnowienie debaty w ramach francuskiego społeczeństwa obywatelskiego na temat francuskiej konstytucji, a w szczególności na temat inicjatyw podjętych przez Obywatelską Konwencję Klimatyczną.
  • Przywrócenie równowagi sił między głównymi potęgami konstytucyjnymi a krajami zmarginalizowanymi konstytucyjnie poprzez ustanowienie silnych relacji z międzynarodowymi ekspertami z krajów, do których rzadko zwraca się o ekspertyzę prawną.
  • Analiza konsekwencji francuskich transplantacji prawnych za granicę, takich jak system prezydencki na Sri Lance.

Projekt realizowany jest w języku angielskim.

Projekt finansowany przez Uniwersytet Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Koordynatorka projektu: prof. Marie Gren, Uniwersytet Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne

Reprezentowane państwa: Francja, Chile, Meksyk, Polska, Sri Lanka.

Polskie realizatorki: prof. dr hab. Monika Florczak Wątor, Uniwersytet Jagielloński, dr hab. Katarzyna Kubuj, INP PAN.


Fotografia: Symposium: Constituent Assembly, Paryż 3-4 października 2023

Symposium: Constituent Assembly, Paryż 3-4 października 2023
Od lewej: prof. Xavier Philippe (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), dr hab. Katarzyna Kubuj (INP PAN), prof. Monika Florczak Wątor (Uniwersytet Jagielloński), prof. Marie Gren (koordynatorka projektu, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), prof. Thibaut Larrouturou (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), prof. Théo Ducharme (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).