Polska Bibliografia Prawnicza


Ukazał się kolejny, 52 t. Polskiej Bibliografii Prawniczej za rok 2016

Do nabycie są roczniki Polskiej Bibliografii Prawniczej za lata 1989-2016
Ceny za 1 egzemplarz:

PBP 1989 – 2000 – 15 zł za rocznik
PBP 2001 – 2005 – 20 zł za rocznik
PBP 2006 – 2007 – 30 zł za rocznik
PBP 2008 – 50 zł
PBP 2009 – 60 zł
PBP 2010 – 70 zł
PBP 2011 – 80 zł
PBP 2012 – 90 zł
PBP 2013 –100 zł
PBP 2014 – 110 zł
PBP 2015 – 130 zł
PBP 2016 – 200 zł

Przy zakupie kompletu roczników udzielamy rabatu, dla subskrybentów PBP online również przewidujemy rabaty.

Zamówienia można składać na adres e-mail: bibliografia@inp.pan.pl, tel. 022 65 72 868

 • Polska Bibliografia Prawnicza jest wydawana od roku 1966. Ukazało się już 52 tomów. Pierwsze tomy obejmowały dane z lat 1944-1964, następne 1965-1969. Od roku 1970 do 1976 bibliografia wydawana była co dwa lata a od 1978 roku stała się rocznikiem. I tak jest do chwili obecnej.
 • Ostatni 52 tom ukazał się w czerwcu 2017 i obejmuje dane bibliograficzne z roku 2016.
  Założenia Polskiej Bibliografii Prawniczej są następujące:
 • jej adresatem są poszukujący informacji o naukowych publikacjach prawniczych oraz o nowościach legislacyjnych i orzeczniczych. PBP zawiera pozycje o charakterze naukowym. Pozycje popularyzatorskie umieszcza się selektywnie (dział 24.4: Dydaktyka i popularyzacja prawa. Informatory. Poradniki.)
 • Bibliografia obejmuje – obok pozycji prawniczych (z teorią i historią państwa i prawa, prawem międzynarodowym publicznym, naukami penalnymi) także (tylko wybrane z uwagi na związek z zasadniczym przedmiotem PBP) pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego (kryminologia, kryminalistyka, oraz medycyna, psychiatria i psychologia sądowa)
 • Odnotowuje się także publikację źródeł prawa. Bibliografia obejmuje w tym zakresie (dział 02) informacje o pozycjach wydanych w postaci odrębnego druku zwartego niezależnie od tego, czy chodzi o publikacje z komentarzem czy bez, wykaz organów promulgacyjnych, a także najważniejsze akty normatywne (tytuły), z podziałem na działy merytoryczne. W dziale tym są odnotowane ważniejsze ekspertyzy i opinie prawne dotyczące różnych nowych regulacji ustawowych i obowiązujących przepisów prawnych.
 • Opracowywanie materiałów do PBP – tradycyjnie w 90% – odbywa się metodą autopsji. Ok. 10% pozycji pochodzi z “Bibliografii Zawartości Czasopism”, wydawanej przez Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej.
 • Pozycje umieszcza się w dziale najbardziej odpowiadającym jej treści. W wypadku, gdy to konieczne, zapis (pełny) powtarzamy w dwóch – trzech innych działach. Zawartość prac zbiorowych (także ksiąg pamiątkowych, mieszczących się – jako całość w dziale 06. Generalia) jest zakwalifikowana i zapisana stosownie do każdej pozycji objętej zbiorem. Zawartość czasopism naukowych (także wyżej
 • wspomnianego dodatku do Rzeczpospolitej) jest rozpisywana w działach merytorycznych. Nie czyni się tego w stosunku do czasopism o charakterze poradnikowym.
 • Bibliografia ma ten sam układ od lat. Zawartość jest usystematyzowana wg klasyfikacji dziesiętnej. W indeksie autorskim wyodrębnione są: prace autorskie, glosy, komentarze, polemiki, recenzje i sprawozdania.
 • W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej od 2004 r. w działach dot. poszczególnych gałęzi prawa dodano poddziały zawierające publikacje na temat Unii Europejskiej.

Polską Bibliografię Prawniczą w wersji elektronicznej można nabyć w INP PAN.
Wersja demo – https://www.bibliografia-prawnicza.pl

Polska Bibliografia Prawnicza on-line

Polska Bibliografia Prawnicza tworzona jest przez pracowników Instytutu Nauk Prawnych PAN. Wysoki poziom merytoryczny PBP gwarantują coroczne recenzje dokonywane przez naukowców zatrudnionych w INP PAN. Obejmuje ona polską literaturę naukową z dziedziny prawa i nauk pokrewnych ,a także wybrane publikacje z zakresu dydaktyki i popularyzacji prawa. Rejestrowane są glosy, sprawozdania, wywiady, recenzje (w tym również recenzje prac zagranicznych publikowane w polskich czasopismach).

PBP zawiera dane bibliograficzne za lata 1965-2017 i jest aktualizowana co miesiąc. Trwają prace na wprowadzeniem do elektronicznej wersji PBP archiwalnych roczników z lat 1944-1964.

Obecnie Polska Bibliografia Prawnicza zawiera blisko 270 000 rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Przeszukiwanie bazy może być prowadzone według każdego znaczącego elementu z opisu bibliograficznego i deskryptorowego opisu treści, np. tytułu, autora, sygnatury glosy. Jest możliwe zawężanie wyników wyszukiwania do dokumentów określonego typu, np. glos, sprawozdań, artykułów, opracowań oraz przeszukiwanie bazy według klasyfikacji rzeczowej. Ze strukturą bazy można zapoznać się, przeglądając dostępną w Internecie wersję demo, zawierającą publikacje z 1995 roku.

Udostępnianie bazy PBP on-line
Baza Polska Bibliografia Prawnicza udostępniana jest on-line.
Ceny za prenumeratę roczną bazy PBP (zasięg chronologiczny 1970 – bieżący) :

CENNIK Polskiej Bibliografii Prawniczej on-line (do podanych cen należy doliczyć VAT)

Kontynuacja subskrypcji rocznej

Placówki dydaktyczno-naukowe
1 numer IP – 1100zł
2-10 numerów IP – 1300 zł
11-30 numerów IP – 1400 zł
31-60 numerów IP – 1500 zł
61-100 numerów IP – 1700 zł

Podmioty komercyjne
1 numer IP – 1200 zł
2-10 numerów IP – 1500 zł
11-30 numerów IP – 1600 zł
31-60 numerów IP – 1700 zł
61-100 numerów IP – 1900 zł

Rozpoczęcie subskrypcji rocznej

Placówki dydaktyczno-naukowe i podmioty komercyjne
1 numer IP – 1600 zł
2-10 numerów IP – 2000 zł
11-30 numerów IP – 2400 zł
31-60 numerów IP – 2600 zł
61-100 numerów IP – 2800 zł

Osoba fizyczna

Kontynuacja subskrypcji rocznej

1 numer IP – 500 zł
rozpoczęcie subskrypcji rocznej
1 numer IP – 800 zł

Cennik obowiązuje od 1.01.2015 r.

Warunki płatności:

Usługa dostępna po złożeniu zamówienia i dokonaniu przelewu na konto BGK 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002 – z dopiskiem – PBP SUBSKRYPCJA.

Instytut Nauk Prawnych PAN
00-330 Warszawa
ul. Nowy Świat 72

Informacje bibliografia@inp.pan.pl

Szczegółowych informacji udziela Zespół Bibliografii
tel. (22) 657 28 68, bibliografia@inp.pan.pl

Demo systemu

Wydawca

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 01-231 Warszawa ul. Płocka 5 a
tel. (22) 535 80 00, fax (22) 535 80 01
e-mail: książki@wolterskluwer.pl
www.wolterskluwer.pl

Redakcja

Redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzej Bierć

Wydawca
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 01-231 Warszawa ul. Płocka 5 a
tel. (22) 535 80 00, fax (022) 535 80 01
e-mail: książki@wolterskluwer.pl
https://www.wolterskluwer.pl