dr hab. Dagmara Woźniakowska

Kontakt:
tel. +48 605 834 833
email: daga.wozniakowska@gmail.com
dyżur: czwartki w godz. 9.00-11.00, pokój 248
 • Doktorka habilitowana nauk prawnych, kryminolożka.
 • Adiunktka w Katedrze Kryminologii i Polityki Karnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji) UW oraz w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN.
 • Członkini Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.
 • Interesuje się wiktymologią, problematyką nękania na tle emocjonalnym, zachowaniami dewiacyjnymi nieletnich i kobiet, medialnym prezentowaniem przestępczości, przestępczością cudzoziemców oraz polityką wymiaru sprawiedliwości.
 • Sekretarzyni Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii, członkini Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.
 • Nauczycielka akademicka w Instytucie Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, specjalistka w dziedzinie edukacji prawnej.

Współpraca z naukowymi placówkami zagranicznymi:

 • 2004-2007 – British Academy of Sciences (w ramach tematu: „Mediacja między ofiarą a sprawcą przestępstwa”).
 • 2006-2007 – University of Modena (w ramach programu: „Prawne możliwości ochrony przed zjawiskiem stalkingu”).

Kierowniczka grantu:

 • 2020 NCN Miniatura, „Zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży w Polsce – pilotaż badań typu self-report”(realizowany na UW)

Wykonawczyni w grantach:

 • 2017-2019 – „Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych”.
 • 2015-2017 – „SIC – Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi”.
 • 2009-2013 – „Przestępczość i jej kontrolowanie we współczesnych społeczeństwach”.

Badania własne (finansowane ze środków Uniwersytetu Warszawskiego):

 • 2018 – „Stalking – definicja zjawiska i analiza statystyki”.
 • 2017 – „Stalking w ustawodawstwie polskim i obcym – analiza porównawcza, orzecznictwo”.
 • 2015-2016 – „Stalking – sprawcy, ofiary, okoliczności, reakcja wymiaru sprawiedliwości” (badania aktowe).
 • 2014 – „Sylwetka ofiary czynów o charakterze emocjonalnym (stalkingu, mobbingu, molestowania i bullyingu)”.
 • 2013 – „Sylwetka sprawcy czynów o charakterze emocjonalnym (stalkingu, mobbingu, molestowania i bullyingu)”.
 • 2012 – „Zjawisko stalkingu w doświadczeniach studentów Uniwersytetu Warszawskiego”.
 • 2011 – „Kariery kryminalne nieletnich sprawców przestępstw”.

Monografie:

 1. Woźniakowska-Fajst D., 2019, Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej. Studium kryminologiczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, stron 372. ISBN 978-83-235-3671-0.
 2. Woźniakowska-Fajst D., 2010, Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne?, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa (opublikowana rozprawa doktorska), s. 396.

Współredakcja monografii naukowych:

 1. Klaus W., Woźniakowska-Fajst D., Wiktorska P., Buczkowski K. (red.), Po co nam kryminologia? Księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej, Wydawnictwo INP PAN, Warszawa 2019.
 2. Buczkowski K., Klaus W., Wiktorska P., Woźniakowska-Fajst D., Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, s. 306.
 3. Błońska B., Gogłoza W., Klaus W. , Woźniakowska-Fajst D., Sprawiedliwość dla zwierząt, Instytut Nauk Prawnych PAN, Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”, Warszawa 2017, s. 280.

Artykuły w czasopismach:

 1. Buczkowski K., Klaus W., Woźniakowska-Fajst D., 2008-2009, Zakład Kryminologii INP PAN z perspektywy współczesnej, „Archiwum Kryminologii”, t. XXIX-XXX, s. 49-64.
 2. Woźniakowska-Fajst D., 2009, Przestępczość nieletnich dziewcząt w świetle wyników badań, „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja”, tom 14, UW IPSiR, s. 31-52.
 3. Woźniakowska-Fajst D., 2010, Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalkingu – czy w prawie polskim konieczna jest penalizacja prześladowania?, „Archiwum Kryminologii, t. XXXI, s. 173-208.
 4. Woźniakowska-Fajst D., 2010, Przemoc emocjonalna: stalking, molestowanie, mobbing, bulling – podobieństwa i różnice, w: „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja”, tom 16, s. 31-51.
 5. Siemaszko A. (red.), Gruszczyńska B., Woźniakowska-Fajst D., Marczewski M., Ostaszewski P., 2011, Stalking w Polsce – rozmiary, formy skutki, „Archiwum Kryminologii, t. XXXII, s. 45-80.
 6. Woźniakowska-Fajst D., 2012, Nieletnie dziewczęta 10 lat później – badania katamnestyczne, „Archiwum Kryminologii”, tom XXXIII, s. 163-196.
 7. Buczkowski K., Klaus W., Kossowska A., Rzeplińska I., Woźniakowska-Fajst D., 2012, Rola polityków i mediów w społecznym odbiorze przestępczości, „Studia Prawnicze”, Zeszyt 2 (191), str. 103-134.
 8. Klaus W., Rzeplińska I., Woźniakowska-Fajst D., 2013, Punitywność? Kierunki zmian w polskiej polityce kryminalnej, w: Rzepliński A., Rzeplińska I., Niełaczna M., Wiktorska P. (red.), Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga pamiątkowa dla Profesora Teodora Szymanowskiego, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 295-329.
 9. Woźniakowska-Fajst D., 2013, Stalking w prawie polskim i unijnym w: Utrat-Milecki J. (red.), Reformy prawa karnego, Oficyna Naukowa, Warszawa s. 192-202.
 10. Woźniakowska-Fajst D., 2016, Resocjalizacja i prewencja: doświadczenia programu NurseFamily Partnership, w: Kudlak G. (red.), Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania i perspektywy rozwoju, Difin, Warszawa, str. 109-119.
 11. Klaus W., Rzeplińska I., Woźniakowska-Fajst D., 2016, Victimisation and delinquency of minors in Central-European countries, w: Kury H., Redo S., Shea E. (red.), Women and Children as Victims and Offenders: Background – Prevention – Reintegration. Suggestions for Succeeding Generations (Vol. 1), Springer, s. 791-820.
 12. Klaus W., Woźniakowska-Fajst D., 2015, Protecting women against violence – a global challenge, w: A. Filip, M. Platzer (red.), Femicide. Volume III: Targeting of Women in Conflict, Academic Council on the United Nations System, Vienna, s. 83-88.
 13. Woźniakowska-Fajst D., 2017, Powrotna przestępczość niel
 14. etnich dziewcząt a rodziny wieloproblemowe, w: Buczkowski K., Klaus W., Wiktorska P., Woźniakowska-Fajst D. (red.), Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, str. 123-142.
 15. Woźniakowska-Fajst D., 2017, Cudzoziemcy jako sprawcy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, w: Klaus W., Laskowska K., Rzeplińska I. (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 38-85.
 16. Woźniakowska-Fajst D., 2017, Ofiary uporczywego nękania (stalkingu) – charakterystyka oraz skutki pokrzywdzenia, w: Mazowiecka L., Klaus W., Tarwacka A., Z problematyki wiktymologii. Księga dedykowana Profesor Ewie Bieńkowskiej, Warszawa, s. 229-239.
 17. Woźniakowska-Fajst D., 2017, Kobiety jako sprawczynie przestępstwa uporczywego nękania (stalkingu), w: Brzezińska J. (red.), Przestępczość kobiet. Wybrane aspekty. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 205-223.
 18. Bulenda T., Klimczak J., Woźniakowska, 2017, Young Killers Sentenced to Life Imprisonment – Silhouette, Deed, Sentencing Policy, w: Rzepliński A., Ejchart-Dubois M., Niełaczna M. (red.), The Penalty of Life Imprisonment. The Killer, His Crime and the Punishment, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 191-296.
 19. Tekst stanowi przetłumaczoną wersję artykułu: Bulenda T., Klimczak J., Woźniakowska-Fajst D., 2017, Młodzi zabójcy skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności – sylwetka, czyn, polityka karania, w: Rzepliński A., Ejchart-Dubois M., Niełaczna M. (red.), Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 307-420.

 20. Bulenda T., Klimczak J., Woźniakowska, 2017, The Oldest Perpetrators of Crimes Sentenced to Life Imprisonment – Profiles, Punishment Policy and the Penitential Aspect, w: Rzepliński A., Ejchart-Dubois M., Niełaczna M. (red.), The Penalty of Life Imprisonment. The Killer, His Crime and the Punishment, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 147-190.
 21. Tekst stanowi przetłumaczoną wersję artykułu: Bulenda T., Klimczak J., Woźniakowska-Fajst D., 2017, Najstarsi sprawcy przestępstw skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności – sylwetka, polityka karania i aspekt penitencjarny w: Rzepliński A., Ejchart-Dubois M., Niełaczna M. (red.), Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 257-306.

 22. Woźniakowska-Fajst D., 2017, Zwierzęta jako przedmiot zainteresowania wiktymologii – nowe spojrzenie w XXI wieku, w: Błońska B., Gogłoza W., Klaus W., Woźniakowska-Fajst D. (red.), Sprawiedliwość dla zwierząt, Instytut Nauk Prawnych PAN, Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”, Warszawa, s. 79-89.
 23. Woźniakowska-Fajst D., 2018, Kryminologia neoklasyczna oraz prawicowy realizm, w: Drzazga E., Grzyb M. (red.), Nowe kierunki w kryminologii, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa, s. 147-162.
 24. Woźniakowska-Fajst D., 2019, Nieletnie dziewczęta dzisiaj – stare trendy i nowe zjawiska, w: Klaus W., Woźniakowska-Fajst D., Wiktorska P., Buczkowski K. (red.), Po co nam kryminologia? Księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej, Wydawnictwo INP PAN, Warszawa, s. 317-336.
 25. Woźniakowska-Fajst D., 2020, Obwinianie ofiary – poznać zjawisko, zrozumieć mechanizm w: M. Niełaczna, P. Ostaszewski, A. Rzepliński (red.), Zmierzyć i Zrozumieć Przestępczość. Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa., s. 196-208.

Inne publikacje:

 1. We współautorstwie z Witoldem Klausem część „Prawo” w podręczniku do wiedzy o społeczeństwie w liceum i technikum „Przewodnik Obywatelski”(2020), Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, s. 10-123.
 2. Opracowanie: Woźniakowska-Fajst D., 2012, Edukacja prawna. Możliwości, szanse, bariery, INPRIS, Warszawa, s. 60.
 3. Współredakcja książki edukacyjnej: Klaus W., Woźniakowska-Fajst D. (red.), 2014, Inspirator Edukacji Prawnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 228.

oraz w tej książce następujące pozycje:

 1. Woźniakowska-Fajst D., Wyzwania edukacji prawnej, s. 9-17.
 2. Woźniakowska-Fajst D., Przewodnik po metodach, s. 21-34.
 3. Woźniakowska-Fajst D., Klaus W., Prawo karne, postępowanie karne i nieletni (wspólnie z Witoldem Klausem 0,15 arkusza) 201-224.