dr Daria Danecka

Zakład naukowy: Zakład Prawa Karnego
Orcid
Kontakt:
tel./fax: 71 344 47 47
email: daria.danecka@gmail.com
  • 2011 r. – uzyskanie tytułu Magistra nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, praca magisterska pt. „Lege w zasadzie nullum crimen sine lege”
  • 2013-2017 r. – Stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego
  • 1 czerwca 2015 – 30 listopad 2017 r. – Asystentka w Zakładzie Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk/oddział Wrocław
  • 28 listopada 2017 r. – Nadanie stopnia doktora nauk prawnych, rozprawa doktorska na temat „Konwersja odpowiedzialności karnej w odpowiedzialność administracyjną w prawie polskim”
  • 1 grudzień 2017 – 31 marca 2019 r. – Adiunkt w Zakładzie Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk/oddział Wrocław
  • 1 kwiecień 2019 r. – rozpoczęcie pracy jako adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk