Aktualności dla pracowników

Zaproszenie na spotkanie w sprawie parametryzacji

 Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN zaprasza na spotkanie w sprawie nowych zasad parametryzacji jednostek naukowych. Spotkanie odbędzie w dniu 26 marca br. (wtorek), rozpocznie się o godz. 14 i potrwa maksymalnie do godz. 17. Pracownicy proszeni się o niezawodną obecność ze względu na wagę sprawy.

Szkolenia dla naukowców na platformie Future Learn

Introduction to Research Ethics: Working with People

Discovering Science: Science Writing

Fundamentals of Project Planning and Management

Management and Leadership: Leading a Team

Career Management for Early Career Academic Researchers

NAWA: Ogłoszenie o naborze ekspertów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza do współpracy ekspertów reprezentujących różne obszary badawcze oraz posiadających doświadczenie w realizacji i ocenie projektów badawczych, edukacyjnych i promocyjnych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego.

Realizując swoje zadania, NAWA działa w sposób transparentny i oparty na zasadach konkurencyjności. Aby zapewnić wysoką jakość oceny wniosków i dokonać wyboru najlepszych spośród zgłoszonych aplikacji, NAWA chce zaprosić do współpracy ekspertów reprezentujących różne obszary badawcze oraz posiadających doświadczenie w realizacji i ocenie projektów badawczych, edukacyjnych i promocyjnych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego. Cenne będzie także doświadczenie związane z zarządzaniem w sferze szkolnictwa wyższego czy nauki, a także we współpracy międzynarodowej.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z NAWA w charakterze ekspertów w ogłoszonych i przygotowywanych przez NAWA programach, agencja zaprasza do rejestrowania się w jej bazie. Wymagania dla poszczególnych grup ekspertów określono w zał. ogłoszeniu o naborze kandydatów na ekspertów. W zarządzeniu dyrektora NAWA w sprawie ekspertów zewnętrznych NAWA określono natomiast zasady współpracy z poszczególnymi grupami ekspertów, a także wysokość wynagrodzeń za realizacje zadań na rzecz agencji.

Agencja liczy, że dzięki współpracy z najlepszymi ekspertami zarówno z kraju, jak i z zagranicy, wsparcie finansowe NAWA trafi do najlepszych instytucji, studentów, doktorantów i naukowców. I zaprasza do współpracy na rzecz umiędzynarodowienia uczelni i instytucji naukowych oraz do współtworzenia systemu eksperckiego najwyższej jakości.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z NAWA w charakterze ekspertów w ogłoszonych i przygotowywanych przez NAWA programach, agencja zaprasza do rejestrowania się w jej bazie: www.programs.nawa.gov.pl/login 

KPK PB UE: Horyzont Europa wymaga programu dotyczącego nauki, społeczeństwa i inicjatyw obywatelskich

Pomimo pilnej potrzeby wsparcia finansowania działań dotyczących interakcji pomiędzy nauką a społeczeństwem, opublikowany przez Komisję Europejską projekt nowego programu ramowego Horyzont Europa nie przewiduje kontynuacji programu poświęconego „Nauce z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”. Dlatego też sieć punktów kontaktowych w obszarze SWAFS (SiS.net), której członkiem jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, wzywa międzynarodową społeczność naukową do połączenia sił i podpisania petycji w celu zapewnienia finansowania specjalnego programu poświęconego nauce, społeczeństwu i inicjatywom obywatelskim. Szczegółowe uzasadnienie oraz możliwość podpisana się pod petycją udostępnione są na stronie internetowej SiS.net.

KPK PB UE zachęca do zapoznania się treścią wspomnianego dokumentu oraz podpisania petycji.

Materiały ze spotkania z panem Mikołajem Pyczakiem z KPK nt. SC6

W dniu 6 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie dla pracowników naszego Instytut z panem Mikołajem Pyczakiem z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE na temat szóstego Wyzwania Społecznego: Europa w zmieniającym się świecie. Wszystkim obecnym na spotkaniu bardzo dziękuję! Dla wszystkich nieobecnych załączam prezentację pana Pyczaka.

Otrzymałam również katalog tematów z całego Horyzontu 2020, zawierający możliwości zaangażowania naukowców z dziedzin badań społecznych i humanistycznych. Dla Państwa wygody wszelkie zagadnienia SSH są wyboldowane. Dla porządku, dołączam również aktualny program prac dla 6go Wyzwania na lata 2018-2020 (który wysyłałam Państwu również mailem). Wymienione pliki załączyłam również w sekcji Informacje o projektach / Pliki do pobrania.

Dodatkowo, pan Pyczak zachęca do zarejestrowania swojego konta na stronie KPK (co umożliwi m.in. udział w spotkaniach organizowanych przez KPK) i zapisania się do newslettera. Projekt, zrzeszający wszystkie punkt kontaktowe SC6, o którym mówił pan Pyczak to Net4Society, a profile naukowców można zgłaszać i przeglądać tu.