Dorobek Prof. Stanisława Kasznicy

Bibliografia dorobku publikacyjnego, legislacyjnego oraz społeczno-politycznego Politycznego opracowała Eleonora Kasznica.
Zob. E. Kasznica, Materiały dotyczące działalności naukowej i publicznej profesora Stanisława Kasznicy, “Analecta” 1996, nr 5/1(9), s. 78-84.


Poniżej zamieszczamy odsyłacze do publikacji Prof. Kasznica udostępnianych w sposób otwarty w Internecie.