Grzegorz Nita-Jagielski

Kontakt:
tel. (22) 82-67-571
email: g.nita-jagielski@inp.pan.pl
dyżur: wtorki w godz. 13.00-14.00, pok. 216 (dawny 220)
  • Absolwent Wydziału Prawa KUL (1997); praca magisterska pt. Odpowiedzialność osób działających w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej przed ich zarejestrowaniem (promotor: prof. dr. hab. A. Szajkowski).
  • W Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w Zakładzie Prawa Prywatnego, zatrudniony od grudnia 2004 r., początkowo jako asystent, następnie jako adiunkt; wieloletni Sekretarz Zakładu.
  • Stopień doktora uzyskany w 2007 r. na podstawie rozprawy pt. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową (promotor: prof. dr. hab. A. Szajkowski); C.H. Beck, Warszawa 2008).
  • We wcześniejszych latach podejmowana praktyczna aktywność zawodowa w kancelarii adwokackiej w Warszawie (obecnie nie kontynuowana). Wieloletnia praca dydaktyczna (od 2003 r.) w Europejskie Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, w Katedrze Prawa Handlowego, najpierw jako asystent, następnie jako adiunkt (wykładowca).

prawo handlowe, zwłaszcza prawo spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki grup spółek; prawo cywilne, w szczególności problematyka podmiotów prawnych.

  1. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową, Warszawa 2008
  2. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w: System prawa prywatnego, t. 17A, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2010 (wyd. 2 – Warszawa 2015)
  3. Spółka jawna – komentarz, w: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, G. Nita-Jagielski, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zabłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2011 (wyd. 2 – Warszawa 2012; wyd. 3 – Warszawa 2014; wyd. 4 – Warszawa 2015; wyd. 5 – Warszawa 2017; wyd. 6 – Warszawa 2018)
  4. Tendencje europejskie w zakresie regulacji grup spółek (koncernów), w: J. Kruczalak-Jankowska (red.), Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, Warszawa 2013
  5. O potrzebie zmian regulacji prawnych dotyczących powstania osobowej spółki handlowej, Przegląd Prawa Handlowego 2012, Nr 10
  6. Koncepcja podmiotu prawnego według kodeksu cywilnego a regulacje prawa koncernowego, w: T. Mróz, M. Stec (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Warszawa 2012