Intellectual Property Rights, Copynorm and the Fashion Industry : A Comparative Analysis

Będąca efektem realizacji projektu wydawniczego Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad (DIALOG, 2019-2023) monografia dr hab. Marleny Jankowskiej pt. Intellectual Property Rights, Copynorm and the Fashion Industry : A Comparative Analysis śledzi rozwój branży modowej, dając wgląd w jej związki z prawem autorskim. Książka bada, jak najwięksi projektanci mody haute couture mieli także wyczucie biznesu i że ich dbałość o prawa autorskie była jedną z broni, chroniących ich pozycję rynkową. W pracy przedstawiono także specyfikę branży modowej, aby pokazać znaczenie ochrony własności intelektualnej, jednocześnie wskazując na wiele związanych z nią wyzwań.

Głównym celem Autorki było zbadanie praw autorskich towarów modowych w oparciu o szczegółową analizę przepisów prawnych w USA i krajach UE, w szczególności we Włoszech, Francji, Holandii, Niemczech i Polsce. Książka zainteresuje badaczy i naukowców zajmujących się prawem własności intelektualnej, prawem autorskim, prawem gospodarczym, prawem mody i projektowaniem.


Wydawca: Routledge
Autor: Marlena Jankowska
Wydanie: 2024
ISBN: 9781003376033; 9781032452272; 9781032452265
DOI: 10.4324/9781003376033
Ilość stron: 322
Publikacja dostępna w Bibliotece INP PAN: sygn. 55442