20 lat minęło jak jeden dzień? Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej w dwudziestą rocznicę akcesji

ikonaikonaikona

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na Konferencję Jubileuszową

 

20 lat minęło jak jeden dzień?
Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej
w dwudziestą rocznicę akcesji


 

Patronat nad Konferencją objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Wydawnictwo C.H. Beck

Konferencja odbędzie się 15 kwietnia 2024 r. w Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72) w formie stacjonarnej (liczba miejsc ograniczona) oraz online (tylko sesje plenarne).

Celem konferencji jest stworzenie forum dyskusji nad wpływem prawa Unii Europejskiej na system prawa polskiego oraz wpływem Polski na rozwój prawa Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że będzie to okazja do dalszej integracji środowiska prawniczego wokół tematyki wpływu prawa Unii Europejskiej na stanowienie i stosowanie prawa polskiego oraz upowszechniania wiedzy na temat integracji europejskiej w Polsce. Zaplanowano dwie sesje plenarne z udziałem wybitnych znawców prawa Unii Europejskiej (transmitowane online) oraz panele tematyczne, poświęcone szczegółowym zagadnieniom takim jak prawo konsumenckie, transgraniczne sprawy cywilne i rodzinne, prawo karne, prawo podatkowe, ład korporacyjny i nadzór ostrożnościowy w sektorze finansowym, prawo konkurencji, prawo nowych technologii z udziałem przedstawicieli nauki, Komisji Europejskiej oraz praktyków. Zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się nauczaniem prawa, jak również praktyków zainteresowanych stosowaniem prawa Unii Europejskiej (sędziów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, aplikantów) oraz doktorantów i studentów prawa.


Komitet organizacyjny:
prof. Monika Domańska
prof. Robert Grzeszczak
prof. Monika Szwarc
dr Agnieszka Smoleńska


Udział w konferencji wymaga rejestracji – liczba miejsc ograniczona