Heteroseksualność i monogamiczność małżeństwa jako stosunku prawnego


Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN ukazała się kolejna monografia z serii: „Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna Instytutu Nauk Prawnych PAN” – monografia Małgorzaty Łączkowskiej-Porawskiej: „Heteroseksualność i monogamiczność małżeństwa jako stosunku prawnego”.

Z recenzji wydawniczych:

„Monografia będzie z pewnością przydatna nie tylko dla osób zajmujących się od strony teoretycznej problemami prawa rodzinnego, ale można również polecić jej lekturę osobom interesującym się poruszonymi w niej zagadnieniami w praktyce zawodowej. Dogłębność analizy występujących problemów, proponowane ich rozwiązywanie sprawia, że opracowanie będzie stanowić pomoc dla «praktyków» borykających się w swojej pracy zawodowej z poruszonymi w monografi i kwestiami. Monografia ta powinna wręcz stać się «lekturą obowiązkową» nie tylko dla pracowników naukowych, ale i dla sędziów, adwokatów, czy kierowników u.s.c.”

dr hab. Janusz Gajda prof. UJK

„Książka stanowi znaczący wkład do prawniczej debaty naukowej na temat roli małżeństwa i rodziny. Czytelnik może główną myśl książki przyjąć lub odrzucić, ale nie ma możliwości uczynienia zarzutu, że Autorka nie dopowiada swoich myśli, że czyni intelektualne uniki, czy też uchyla się od jasnego wyrażania poglądów”.

dr hab. Marek Andrzejewski prof. US, prof. INP PAN


Autor: dr Małgorzata Łączkowska-Porawska
Recenzje: dr. hab. Janusz Gajda, prof. UJK, dr hab. Marek Andrzejewski, prof. US, prof. INP PAN
Seria wydawnicza: Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna INP PAN
ISBN: 978-83-950165-9-2 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-00-2 (ebook)
DOI: 10.5281/zenodo.2590495
Ilość stron: 314


Zobacz inne książki Autorki dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Dziecko-rodzice-państwo w kontekście świadczeń zdrowotnych edukacyjnych i przemocy domowej

Więcej informacji

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 120 zł brutto

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia