Media społecznościowe w postępowaniu karnym


„Zawarte w recenzowanej książce wyniki badań i ich omówienia mogą być inspiracją nie tylko dla prawników, ale także osób zainteresowanych nowymi technologiami oraz przedstawicieli nauk społecznych analizujących różnorakie fenomeny prawne czy funkcjonowanie instytucji tworzących i stosujących prawo.”
– dr hab. Wojciech Jasiński, UWr

“Publikacja jest bardzo ciekawym materiałem, w którym w zwartej i merytorycznie spójnej formie znajdują się unikalne treści. Przejrzystość i spójność struktury publikacji, pomimo wieloautorowości, znacznie ułatwia jej czytanie. Przedstawione wyniki badań przedstawione przez poszczególnych autorów są wynikami oryginalnymi.”
– dr hab. Jerzy Kosiński, prof. AMW


Koło Naukowe Białego Wywiadu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego skupia studentów zainteresowanych tematyką open-source intelligence oraz wykorzystywaniem w pozyskiwaniu informacji mediów społecznościowych. Szczególnie zwracamy uwagę na wpływ rozwoju świata wirtualnego na rzeczywistość śledczo-sądową. Prezentowana monografia prezentuje badania kontynuowane po publikacji „Media społecznościowe w pracy organów ścigania” i zwraca się ku sądowemu etapowi postępowań. Szczególny nacisk został położony na prawo dowodowe w najczęstszych typach przestępstw oraz ocena dowodów i informacji pochodzących z mediów społecznych przy wykorzystywaniu ich w procesie.
dr hab. Paweł Waszkiewicz

Profesor uczelni w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UW. Specjalizuje się w prewencji kryminalnej, taktyce kryminalistycznej oraz roli technologii w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Brał udział w szeregu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Kierownik projektu pt. Media społecznościowe w pracy organów ścigania (nr 2018/31/B/HS5/01876) finansowanego w ramach programu OPUS przez Narodowe Centrum Nauki


Redakcja: dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW 
Recenzja: dr hab. Wojciech Jasiński
dr hab. Jerzy Kosiński prof. AMW
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66300-64-4 (oprawa miękka)
e-ISBN: 978-83-66300-65-1 (ebook)
Ilość stron: 322
Format: książka (oprawa miękka), ebook: pdf

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia