Media społecznościowe w postępowaniu karnym

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN ukazała się już druga monografia, będąca efektem projektu badawczego pt. Media społecznościowe w pracy organów ścigania o nr 2018/31/B/HS5/01876, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowanego przez dr hab. Pawła Waszkiewicza, prof. UW przy współudziale Koła Naukowego Białego Wywiadu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Wojciech Jasiński, prof. UWr podkreślił w recenzji wydawniczej, że 
wyniki badań i ich omówienia mogą być inspiracją nie tylko dla prawników, ale także osób zainteresowanych nowymi technologiami oraz przedstawicieli nauk społecznych analizujących różnorakie fenomeny prawne czy funkcjonowanie instytucji tworzących i stosujących prawo.

Natomiast dr hab. Jerzy Kosiński, prof. AMW wskazał w recenzji, że
publikacja jest bardzo ciekawym materiałem, w którym w zwartej i merytorycznie spójnej formie znajdują się unikalne treści. Przejrzystość i spójność struktury publikacji, pomimo wieloautorowości, znacznie ułatwia jej czytanie. Przedstawione wyniki badań przedstawione przez poszczególnych autorów są wynikami oryginalnymi.


Publikacja wydana w modelu Open Access na licencji CC-BY 4.0 i jest dostępna w e-Bibliotece Prawniczej.

Opcjonalnie, zachęcamy do zapoznania się z wybranymi rozdziałami:

Paweł Waszkiewicz
Dowody z Facebooka, Instagrama, Twittera. Media Społecznościowe w postępowaniu karnym (s. 7-18)
10.5281/zenodo.6497404

Adam Goliasz, Krzysztof Worek
Dowody z mediów społecznościowych w sprawach o stalking i kradzież tożsamości (s. 19-44)
10.5281/zenodo.6497404

Filip Dąbrowski, Jakub Nadolny
Dowody z mediów społecznościowych w sprawach o czyny zabronione z art. 202 k.k. (s. 45-68)
10.5281/zenodo.6497387

Ewa Chmiel, Martyna Korkus
Dowody z mediów społecznościowych w sprawach o zniesławienie (s. 69-91)
10.5281/zenodo.6497396

Anna Julia Chabiera, Miłosz Klotz
Dowody z mediów społecznościowych w sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści – praktyka polskich organów ścigania (s. 93-119)
10.5281/zenodo.6497160

Katarzyna Chruścińska, Agnieszka Nawara
Dowody z mediów społecznościowych w sprawach o czyny zabronione z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt (s. 121-143)
10.5281/zenodo.6497377

Barbara Domańska, Szymon Czerwiński
Dowody z mediów społecznościowych w sprawach o czyny zabronione z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (s. 145-168)
10.5281/zenodo.6497415

Magdalena Tomaszewska-Michalak, Błażej Stromczyński, Karolina Skraba, Stanisław Rabczuk, Paweł Waszkiewicz
Facebook est regina probationum? Ocena dowodów pochodzących z mediów społecznościowych przez sędziów w świetle badań eksploracyjnych (s. 169-184)
10.5281/zenodo.6501579

Katarzyna Bayer, Jan Bitner, Marta Czekalska, Paweł Waszkiewicz
Wykorzystanie mediów społecznościowych przez sędziów wydziałów karnych – wyniki badań kwestionariuszowych (s. 185-206)
10.5281/zenodo.6501524

Piotr Lewulis
Media społecznościowe jako źródło materiału dowodowego w sprawach karnych. Wyniki wstępnego badania ankietowego przeprowadzonego wśród adwokatów i radców prawnych (s. 207-227)
10.5281/zenodo.6501546

Stanisław Rabczuk, Przemysław Czerwiński
Cyber Vetting: nabór do policji w świetle badań ankietowych (s. 229-250)
10.5281/zenodo.6501569

Stanisław Rabczuk
Pozyskiwanie danych pochodzących z mediów społecznościowych – perspektywy dla polskich organów ścigania w kontekście rozporządzenia e-evidence (s. 251-270)
10.5281/zenodo.6501552

Błażej Stromczyński
Brawo wy! Analiza reakcji społeczeństwa na publikacje policji dotyczące seksualnego wykorzystania małoletnich na portalu Facebook (s. 271-288)
10.5281/zenodo.6501579


Redakcja: dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW 
Recenzja: dr hab. Wojciech Jasiński dr hab. Jerzy Kosiński prof. AMW
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66300-64-4 (oprawa miękka)
e-ISBN: 978-83-66300-65-1 (ebook)
Ilość stron: 322
Format: książka (oprawa miękka), ebook: pdfZobacz także poprzednią monografię zespołu dr hab. Pawła Waszkiewicza, prof. UW, opublikowaną w Wydawnictwie INP PAN.