Strona główna » Książki » Media społecznościowe w pracy organów ścigania – red. P. Waszkiewicz (WPiA UW)

Media społecznościowe w pracy organów ścigania – red. P. Waszkiewicz (WPiA UW)


Nakładem Wydawnictwa INP PAN ukazała się publikacja Koła Naukowego Białego Wywiadu WPiA UW będąca także w dużym stopniu efektem realizowanego przez dr hab. Pawła Waszkiewicza, prof. UW grantu NCN pt. Media społecznościowe w pracy organów ścigania o nr 2018/31/B/HS5/01876.

Skala faktycznego wykorzystania potencjału tkwiącego w mediach społecznościowych przez organy ścigania przez długi czas pozostawała nieznana i w dużej mierze taka wciąż pozostaje. Fragmentaryczne badania wskazują, że zarówno grupy przestępcze, jak i indywidualni sprawcy korzystają z mediów społecznościowych w dużo większym zakresie niż śledczy. W monografii dokonano eksploracji i analizy skali oraz sposobów wykorzystania mediów społecznościowych w pracy polskich organów ścigania.

W recenzji wydawniczej dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ podkreślił „W mojej oni powstało bardzo ważne w kontekście poznawczym, jak i dla praktyki polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz praktyki organów państwa, opracowanie. Wypełnia ono istotną lukę w polskiej literaturze przedmiotu, w kontekście prezentowanych wyników badań własnych przeprowadzonych dyskusji ich wyników ma też duże znaczenie dla światowej literatury przedmiotu.”


„Praca zbiorowa prezentuje przede wszystkim aktualny stan wiedzy naukowej dotyczącej badań nad wykorzystaniem mediów społecznościowych w pracy organów ścigania. Co więcej, przedstawione zostały wyniki własnych badań teoretycznych oraz empirycznych. […] Swoim zakresem dotyka w sposób interdyscyplinarny powiązanych z przedmiotem badań aspektów prawnych, kryminalistycznych i medioznawczych”.

dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB


Autor: Paweł Waszkiewiczo
Recenzje: dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ
Seria wydawnicza: Frontier Research
ISBN: 978-83-66300-24-8 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-33-0 (ebook)
Ilość stron: 175

Publikacja wydana w modelu Open Access na licencji CC-BY 4.0 jest dostępna w e-Bibliotece Prawniczej.

Publikacja wydana w modelu Open Access na licencji CC-BY 4.0e-Bibliotece Prawniczej.

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Brak plików do pobrania