Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej – Paweł Popardowski


Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN ukazała się kolejna już monografia z serii: „Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna Instytutu Nauk Prawnych PAN” – poświęcona zagadnieniem prawa konkurencji – praca Pawła Popardowskiego: „Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej”.

Monografia została nagrodzona w IV Ogólnopolskim Konkursie im. Prof. Andrzeja Stelmachowskiego na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie z zakresu prawa rolnego.


Z recenzji wydawniczych:

Recenzowana monografia stanowi dzieło wartościowe ze względu na perfekcyjnie przeprowadzoną analizę obowiązujących regulacji prawnych w tematyce sygnalizowanej w tytule pracy. Wypełnia ona istotną lukę, jaka występuje na rynku publikacji naukowych w kwestii ochrony konkurencji w sektorze rolnym. Podkreślić należy, że praca nie ogranicza się do egzegezy obowiązujących i historycznych rozwiązań prawnych, lecz wnosi szereg poglądów dotyczących teorii prawa, jak również szereg istotnych uwag dotyczących tzw. «prawa w działaniu»”.

prof. dr hab. Paweł Czechowski

„Autor w przekonywujący sposób dowodzi, że sektorowe reguły konkurencji w rolnictwie modyfikują ogólne reguły konkurencji, ale tylko w takim zakresie w jakim jest to konieczne dla realizacji celów wspólnej polityki rolnej. […] Monografia stanowi opracowanie o dużych walorach poznawczych i ma – w znaczącej mierze nowatorski charakter, wzbogacając doktrynę polskiego prawa rolnego.”

dr hab. Elżbieta Tomkiewicz, prof. WSEPNM w Kielcach


Autor: Paweł Popardowski
Recenzja: prof. dr hab. Paweł Czechowski, dr hab. Elżbieta Tomkiewicz, prof. WSEPNM w Kielcach
Seria wydawnicza: Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna INP PAN
ISBN: 978-83-66300-01-9 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-02-6 (ebook)
DOI: 10.5281/zenodo.3126905
Ilość stron: 369

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 135 zł brutto

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia