Skazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich


Nakładem Wydawnictwa Instytutu Nauk Prawnych PAN ukazała się kolejna monografia z serii: „Kryminologia” – monografia Justyny Włodarczyk-Madejskiej „Skazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich”.

Z recenzji wydawniczych:

„Czytelnik znajdzie w tej książce bogatą wiedzę opartą na rzetelnych badaniach ilościowych i jakościowych dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania informacji o nieletnim w praktyce orzeczniczej sądów rodzinnych i nieletnich, funkcjonowania instytucji pomocniczych (…) w systemie postępowania z nieletnimi oraz opinii przedstawicieli różnych grup zawodowych (…) na temat wzajemnej współpracy. Z tego powodu jest ona godna polecenia wszystkim zainteresowanym problematyką traktowania nieletnich.”

dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ

„Autorka pyta czy polski model postępowania z nieletnimi jest w praktyce realizowany. Wyniki badań pokazują, że nie we wszystkich aspektach, szczegółowe analizy działalności sędziów, realizacji pracy opiekuńczowychowawczej kuratorów sądowych i innych instytucji pomocniczych wskazują na poważne mankamenty w tej pracy różnych podmiotów, które cierpliwie autorka wykazuje, jednocześnie przedstawiając drogi i kierunki naprawy tych mankamentów.”

prof. dr hab. Dobrochna Wójcik


Autor: dr Justyna Włodarczyk-Madejska
Recenzje: prof. dr hab. Dobrochna Wójcik, dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ 
Seria wydawnicza: Kryminologia
ISBN: 978-83-66300-09-5 (książka)
e-ISBN: 978-83-66300-10-1 (ebook)
DOI: 10.5281/zenodo.3560782
Ilość stron: 368


Zobacz inne książki pracowników Zakładu Kryminologii, dostępne w Wydawnictwie INP PAN:


Po co nam kryminologia? Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej

Więcej informacji


Karierowicze kryminalni? Aktywność przestępcza w dalszych losach nieletnich

Więcej informacji

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 124,38 zł brutto

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia