Technologie informatyczne a prawo. Prolegomena


Monografia ma na celu określenie relacji łączących technologie informatyczne i prawo. Badania oparto na dorobku literatury oraz na analizie aktywności politycznych organów Unii Europejskiej a także, uzupełniająco, Polski i Niemiec. Z uwagi na wielość problemów i niemożność przedstawienia wszystkich kluczowych zagadnień, prezentowanym tu rozważaniom nadano formę prolegomeny.

Przedmiotem podejmowanych rozważań jest w części pierwszej prawo internetu, a w części drugiej ‑ prawo cyfrowego środowiska. Motywem przewodnim rozwoju nowej dziedziny prawa jest inteligencja (SI), będąca wytworem technologii informatycznych. W zakończeniu zostały zarysowane wątki, wykraczające poza ramy rozważań w części pierwszej i drugiej, przede wszystkim relacje prawa i techniki w szerszym kontekście kulturowym.


Dr hab. Jerzy Rotko jest profesorem Instytutu Nauk Prawnych PAN w Zakładzie Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska (z siedzibą we Wrocławiu). Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest prawo ochrony środowiska, zwłaszcza prawo wodne oraz prawo techniczne.

W dorobku autora jest blisko sto publikacji naukowych. Ostatnio opublikowane prace to: Kodeksowe pozwolenie zintegrowane a sektorowe pozwolenie wodnoprawne – doświadczenia niemieckie, Problem zanieczyszczenia wód śródlądowych substancjami chemicznymi w świetle prawa europejskiego oraz prawa krajowego – uwagi krytyczne, Przyszłość konwencjonalnych elektrowni węglowych w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego.


Autor: Jerzy Rotko
Recenzja: dr hab. Jan Byrski, prof. UEK
Seria: Frontier Research
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66300-29-3
e-ISBN: 978-83-66300-28x-6 (ebook)
DOI: 10.5281/zenodo.4281759
Ilość stron: 104
Format: ebook pdf

Zamówienie można składać na:

cin@inp.pan.pl
wydawnictwo@inp.pan.pl

Cena: 31,13 zł

W zamówieniu prosimy podać tytuł książek oraz liczbę egzemplarzy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi publikacjami.
Proszę podać pełen adres do wysyłki/ w przypadku zamówienia ebooków proszę podać adres, jaki należy umieścić na fakturze, wystawianej dla zamówienia