dr Lena Krysińska-Wnuk (urlop bezpłatny)

Zakład naukowy: Zakład Prawa Pracy
Kontakt:
tel. (0-22)65-72-781
email: l.krysinska@inp.pan.pl
dyżur: urlop bezpłatny, pok. 222 (dawny 230)