Dr Magdalena Kmak, Docentka

Aktualna afiliacja naukowa

Åbo Akademi University, Turku. Profesorka Prawa Międzynarodowego ze specjalizacją w zakresie badań nad migracjami i mniejszościami Uniwersytet Helsiński, Helsinki, Liderka grupy badawczej: Migration and Narratives of Europe as an “Area of Freedom, Security and Justice” w The Centre of Excellence in Law, Identity and the European Narratives (EuroStorie)

Biogram naukowy i doświadczenia zawodowe związane z aktywnością Centrum

Magdalena Kmak jest profesorką prawa międzynarodowego (badania nad Migracjami i Mniejszościami) na uniwersytecie Åbo Akademi w Turku (Finlandia), gdzie współtworzy i rozwija profil Badań nad Mniejszościami.

Prof. Kmak uzyskała stopień doktorki w 2009 roku w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Posiada tytuł docentki prawa i globalizacji, nadany w 2020 roku przez Uniwersytet Helsiński. W latach 2009 – 2015 pracowała jako badaczka w Erik Castrén Institute of International law and Human Rights i jako wykładowczyni uniwersytecka na wydziale prawa Uniwersytetu Helsińskiego. Jest liderką zespołu badawczego: Migration and the narrative of Europe as an “Area of freedom, security and justice” w The Centre of Excellence in Law, Identity and the European Narratives (eurostorie.org) na Uniwersytecie Helsińskim oraz jedną z liderów i badaczy w projekcie ‘Climate refugees’ in the Nordic Region: legal and policy responses to new patterns of human mobility (CLaREFi) (2020-2021).

Prof. Kmak odbywała liczne wizyty naukowe m.in. w Center for the Study of Law and Society (University of California at Berkeley), Australian National University, Free University Amsterdam oraz Università Roma Tre.

Prof. Kmak jest członkinią zarządu Nordic Migration Reseach Organisation i członkinią grupy sterującej Scholars at Risk (SAR) Finland. Reprezentuje Finlandię w European Coordinating Committee for Academic Freedom Advocacy SAR.

Główną tematyką badań Prof. Kmak jest wielopłaszczyznowy związek pomiędzy prawem a mobilnością. W szczególności interesują ją powiązania między technologiami zarządzania migracją poprzez prawo i oporem wobec tych technologii, zarówno w prawie, jak i poza nim. Obecnie jej teoretycznym punktem odniesienia jest teoria kinopolityki, traktująca mobilność i ruch jako podstawową kategorię poznawczą i siłę konstruktywną systemów politycznych i społecznych.

Prof. Kmak prowadzi badania na temat procesów konstrukcji subiektywności i podmiotowości prawnej migrantów i uchodźców; roli prawa migracyjnego w konstrukcji państwowości i suwerenności w zglobalizowanym świecie; wytwarzania i transferu wiedzy (prawniczej) w kontekście doświadczeń uchodźstwa i migracji; procesów „innościowania” związanych z mobilnością; procesów i instytucji prawnych zarówno mniejszościujących, jak i wykluczających, marginalizujących lub dyskryminujących uchodźców, migrantów i osoby należące do tzw. nowych mniejszości.

 1. Kmak, M. Law, Migration and Human Mobility: Mobile Law Abingdon: Routledge 2023.
 2. Kmak, M., H. Björklund (eds.). Refugee Scholarship and Refugee Knowledges of Europe. Abingdon: Routledge 2022.
 3. Kmak, M., M. Farzamfar. Personal and Academic Narratives of Exiled and Displaced Scholars. In Magdalena Kmak and Heta Björklund (eds), Refugees and Knowledge Production: Europe’s Past and Present. Abingdon: Routledge 2022.
 4. Kmak, M. From Law’s Discourse on Refugees to Refugees’ Discourse on Law. Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory 24 (2), 2021, p. 110–28.
 5. Kmak, M., K. Minashvili. Students’ emotions in clinical legal education: a study of the Helsinki Law Clinic. In The Law Teacher, Vol. 55, issue 2, 2021, p. 143-15
 6. M. Kmak, Migration law as a state (re)producing mechanism [w:] M. Franz, K. Silva (red.), Migration, Identity, and Belonging: Defining Borders and Boundaries of the Homeland, Abingdon 2020.
 7. M. Kmak, The right to have rights of undocumented migrants: inadequacy and rigidity of legal categories of migrants and minorities in international law of human rights, “International Journal of Human Rights” 2020, Vol. 24, No 8.
 8. M. Kmak, State monopoly of violence without the state: privatization of detention of foreigners [w:] W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, P. Wiktorska, K. Buczkowski, Po co nam kryminologia? Księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej, Warszawa 2019.
 9. M. Kmak, The Impact of Exile on Law and Legal Science 1934-1964 [w:] K. Tuori; H. Björklund (red.) Roman Law and The Idea of Europe. London 2018 (Europe’s Legacy in the Modern World).
 10. D. Gozdecka, M. Kmak (red.), Law and the Other, “No Foundations: An Interdisciplinary Journal of Law and Justice” 2018, Vol. 15 (Special Issue).
 11. M. Kmak, Crimmigration and Othering in the Finnish Law and Practice of Immigration Detention, “No Foundations: An Interdisciplinary Journal of Law and Justice” 2018, Vol. 15.
 12. M. Kmak, Mnogość obywatelstw: studium nad dominującymi i mniejszościowymi dyskursami prawnymi [w:] G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias; A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska (red.), O prawach człowieka: księga jubileuszowa prof. Romana Wieruszewskiego, Warszawa 2017.
 13. M. Kmak, Between citizen and bogus asylum seeker: management of migration in the EU through the technology of morality, “Social Identities” 2015, Vol. 21, No. 4.
 14. M. Kmak, A. Seilonen, Balancing Control with Rights: Immigration detention in Finland [w:] Amy Nethery; Stephanie J. Silverman (red.), In Immigration Detention: The migration of a policy and its human impact. Milton Park, Abingdon, Oxon 2015 (Routledge Series on Global Order Studies; No. 6).
 15. M. Kmak, ‘The Ugly’ of EU Migration Policy: the role of the Recast Reception Directive in Fragmentation of the Refugee Subject [w:] D. Gozdecka, M. Kmak (eds.), Europe at the Edge of Pluralism. Cambridge 2015 (Ius Commune Europaeum; No. 134).
 16. D. Gozdecka, M. Kmak (eds.), Europe at the Edge of Pluralism. Cambridge 2015 (Ius Commune Europaeum; No. 134).
 17. D.A. Gozdecka, S.A. Ercan, M. Kmak, From multiculturalism to post-multiculturalism: Trends and paradoxes, “Journal of Sociology” 2014, Vol. 50, No. 1.
 18. M. Kmak, Limits of Sovereignty? Rethinking the Conflict between Human Rights and Immigration in the European Union, “Finnish Yearbook of International law” 2011, Vol. 20.