Dr Magdalena Półtorak

Aktualna afiliacja naukowa

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych

Biogram naukowy i doświadczenia zawodowe związane z aktywnością Centrum

Doktorka nauk prawnych, adiunktka w Instytucie Nauk Prawnych WPiA UŚ w Katowicach, członkini zespołu badań nad rozwojem prawa międzynarodowego publicznego i praw człowieka. Uczestniczka grantów badawczych (m.in. Progress i NCN), członkini ILA GP, stypendystka ERA Peter Caesar Scholarship, współpracująca z siecią migracyjną Odysseus oraz EuroGender Network. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawnych gwarancji równości płci, międzynarodowej ochrony praw kobiet (ze szczególnym uwzględnieniem praw migrantek i uchodźczyń) oraz work-life balance, wydanych m.in. przez Routledge, Springer i Peter Lang. Czynna uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych kwestiom równości płci w różnych kontekstach i aspektach oraz grupom szczególnie wrażliwym (vulnerable persons) w międzynarodowym prawie migracyjnym.

 • Prawo międzynarodowe wobec tzw. vulnerable persons w dobie kryzysu migracyjnego w Europie
 • Międzynarodowa ochrona praw uchodźczyń i jej refleksy w CEAS
 • Korytarze humanitarne
 1. M. Półtorak, I. Topa (red.), Women, children and (other) vulnerable groups. Standards of protection and challenges for international law. Berlin 2021 (w druku).
 2. M. Półtorak, Educational (?) function of international law: a few notes based on global compact for safe, orderly and regular migration and global compact on refugees, “Roczniki Administracji i Prawa” 2020, z. 1, s. 123-138.
 3.  
 4. M. Półtorak, I. Topa, Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women (Istanbul Convention) (2014) [w:] W. Leal Filho, A. M. Azul, L. Brandli, A. Lange Salvia, T. Wall (red.), Gender Equality. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Cham, Springer, 2019, s. 1-11.
 5. M. Półtorak, „Tylko” urząd czy już agencja? Kilka uwag na temat roli EASO w świetle reformy CEAS [w:] Prawo Międzynarodowe Publiczne. Lublin 2019, s. 87-106.
 6. G. Healy, M. Peruzzi, M. Półtorak, Avoiding gender bias: the role of the social partners [w:] H. Conley, D. Gottardi, G. Healy, B. Mikołajczyk, M. Peruzzi (red.), The gender pay gap and social partnership in Europe: findings from “close the deal, fill the gap”. London 2019, s. 114-144.
 7. M. Półtorak, Korytarze humanitarne/PSPW jako bezpieczny kanał dostępu do UE. Abstrakcja czy mniejsze zło? [w:] I. Kraśnicka (red.), Prawo międzynarodowe: teoria i praktyka. Warszawa 2019, s. 115-128.
 8. K. Kremens, P. Matusz-Protasiewicz, M. Półtorak, Siła w słabości, czyli o (nie)skuteczności ochrony praw Polek-migrantek w małżeństwach mieszanych, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2019, nr 4, s. 209-234.
 9. M. Półtorak, Deklaracja nowojorska jako (kolejny) krok ku Global Compacts? Prawo międzynarodowe wobec kryzysu migracyjno-uchodźczego [w:] E. Cała-Wacinkiewicz (red.), Prawo międzynarodowe: idee a rzeczywistość. Warszawa 2018, s. 567-585.
 10. M. Półtorak, Prawo i polityka UE wobec uchodźczyń w dobie kryzysu: azylowe gender mainstreaming czy (tylko) pobożne życzenie? [w:] J. Barcik, M. Półtorak, Unia Europejska w przededniu brexitu. Warszawa 2018, s. 229-246.
 11. M. Półtorak, Szanse integracyjne uchodźczyń w obliczu aksjologiczno-dwubiegunowej rzeczywistości: zarys doświadczeń krajowych [w:] E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes (red.), Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego. Warszawa 2018, s. 199-210.
 12. M. Półtorak, The situation of migrant women in the light of the (draft) reform of CEAS, “Polish Review of International and European Law” 2018, vol. 7 no 2, s. 147-172.
 13. M. Półtorak, I. Topa (red.) , Powszechny system ochrony praw człowieka: podsumowanie dekad Katowice 2018, 245 s.
 14. M. Półtorak, Małżeństwo z rozsądku: z doświadczeń UNHCR w Polsce [w:] E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborowska-Klimczak, W Staszewski (red.), System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy. Warszawa 2017, s. 453-464.
 15. M. Półtorak, Ochrona przed wczesnymi i wymuszonymi małżeństwami w prawie międzynarodowym i unijnym a prawo szariatu [w:] P. Czubik, K. Magoń (red.), Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej. Kraków 2017, s. 105-117.
 16. M. Półtorak, Systemowa ochrona praw migrantek w Europie i w Afryce: standard czy wishful thinking? [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Ochrona praw człowieka w Afryce: aksjologia-instytucje-nowe wyzwania-praktyka. Tom 2. Toruń 2017, s. 292-307.
 17. M. Półtorak, Sytuacja kobiet ubiegających się o ochronę międzynarodową: standardy światowe, unijne i polskie [w:] Uchodźcy: aktualne zagadnienia prawa i polityki. Warszawa 2017, s. 114-140.
 18. M. Półtorak, The impact of migration on the safety of woman [w:] E. Krzysztofik (red.), Personal freedoms of the internal market of the European Union in the light of the changing political and economic situation in Europe. Berlin 2017, s. 45-62.
 19. M. Półtorak, Kobiety – kwoty – polityka: gwarancje równości płci w Unii Europejskiej Warszawa 2015, 352 s.