mgr Marcin Mleczko

Kontakt:
tel. (0-22) 65-72-781
email: marcinmleczko@gmail.com
dyżur: piątki w godz. 13:00-14:00, pokój 222
 • Kierownik projektu, PRELUDIUM, Algorytmiczne ustalanie cen w świetle zakazu zawierania antykonkurencyjnych porozumień (Reg. No: 2018/31/N/HS5/02255).
 • Stażysta w Departamencie Prawnym Competition and Markets Authority w Londynie.
 • Pracownik Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK.
 • Asystent naukowy w Zakładzie Prawa Konkurencji INP PAN.
 • Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Polskie i europejskie prawo konkurencji; Nowe technologie (m.in. sztuczna inteligencja oraz algorytmiczne ustalanie cen).

Nagrody:

 • Wyróżnienie w VIII konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji (temat pracy: Problemy proceduralne i systemowe związane ze stosowaniem decyzji zobowiązujących w polskim prawie ochrony konkurencji).

Publikacje naukowe

 1. Decyzje zobowiązujące w polskim prawie ochrony konkurencji. Problemy proceduralne i systemowe, Wydawnictwo INP PAN, 2020
 2. Technologiczne wyzwania dla antropocentrycznego prawa konkurencji na przykładzie algorytmicznego ustalania cen w sektorze e-commerce iKAR 8(7)2018
 3. Maurice E. Stucke, Allen P. Grunes, Big Data and Competition Policy, Oxford University Press, 2016, ss. 368 iKAR 8(7)2018
 4. Public Interest and a Place for Non-competition Considerations in the Polish Competition Law Maciej Bernatt, Marcin Mleczko Concurrences Review N° 1-2018
 5. Kiedy kara jest nieproporcjonalna? Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2017 r., III SK 43/16 iKAR 8(6)2017
 6. Międzynarodowe seminarium – Reform of Regulation 1/2003: Effectiveness of the NCAs and Beyond iKAR 8(6)2017
 7. Seminarium naukowe pn. „Sygnaliści – lekarstwo na ograniczoną skutecznośćorganów ochrony konkurencji czy realizacja społecznego obowiązku praworządnych obywateli” iKAR 2(7)2018
 8. Workshop – Reform of Regulation 1/2003: Effectiveness of the NCAs and Beyond, Conference Report Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2017, 10(15)
 9. Instytucja decyzji zobowiązującej w unijnym orzecznictwie – spór o zakres stosowania zasady proporcjonalności iKAR 5(6)2017

Pozostałe publikacje

 1. Meeting of algorithms – rethinking the current approach to anticompetitive agreements and concerted practices Antitrust.pl
 2. Rzecznik Generalny Nils Wahl o gun-jumping’u, czyli o falstarcie w transakcjach M&A (EY/KPMG) Antitrust.pl
 3. The Polish Supreme Court provides guidance on setting finesfor resale price maintenance and recognizes the privilege against self-incrimination in the national law e-Competitions Bulletin June 2017, Art. N° 85404
 4. Uber i economy sharing w USA, czyli o różnicy między psem i kotem Gazeta Wyborcza (Wyborcza.pl)
 5. The US 7th Circuit Court of Appeals considers potential discrimination between taxis and transportation network providers (Illinois Transport Association et al v. City of Chicago) e-Competitions Bulletin March 2017 – II, Art. N° 83641
 6. Sharing and traditional economy: a matter of substitutability… between cats and dogs? Kluwer Competition Law Blog
 7. Wskazówki dot. ograniczenia prawa wglądu i problem interesu publicznego (art. 69 ust. 1) Antitrust.pl
 8. The Polish administration adopts a new legal framework on counteracting the unfair use of contractual advantage e-Competitions Bulletin March 2017, Art. N° 83571
 9. The Polish Competition Authority fines undertakings for setting minimum resale prices on ski equipment and accessories (Fordex / Intersport) e-Competitions Bulletin January 2017, Art. N° 82614
 10. The Polish Supreme Court quashes the judgment of the Court of Appeal regarding inadequate explanation of the factual basis of the decision issued by the Competition Authority (The National Chamber of Notaries) e-Competitions Bulletin January 2017, Art. N° 82444
 11. The Polish Supreme Court rules that moving a file to the “trash” folder during a control violates the obligation to cooperate (Inco-Veritas) e-Competitions Bulletin April 2016, Art. N° 82615