dr Mateusz Grochowski

Zakład naukowy: Zakład Prawa Prywatnego
Kontakt:
tel. (22) 65-72-885
email: mateusz.grochowski@inp.pan.pl
dyżur: pok. 216
 

Teoria prawa umów, prawo nowych technologii, prawo prywatne Unii Europejskiej, ochrona konsumenta, sądowe stosowanie prawa prywatnego.

Wybrane nagrody i wyróżnienia:

 1. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2017)
 2. Nagroda im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego za najlepszą rozprawę doktorską z prawa prywatnego (2016)
 3. Stypendium „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie: 2015, 2016)

Inne:

 1. Ekspert i Przewodniczący Zespołów Ekspertów w konkursach Narodowego Centrum Nauki
 2. Członek Grupy Roboczej do spraw Prawa Usług Cyfrowych Europejskiego Instytutu Prawa
 3. Fellow w Information Society Project, Yale Law School (2017–2018)
 4. Visiting Researcher w Fordham Law School (2016)
 5. Research Affiliate w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2016)
 6. Wykładowca na Uniwersytecie w Trydencie (2015)

Członkostwo w radach naukowych czasopism:

 1. Członek Redakcji „Yale Journal on Regulation”
 2. Członek Redakcji „Studiów Prawa Prywatnego”
 3. Redaktor naczelny bloga „Polish Private Law” (www.ppl.pan.pl)
 1. Roadmap to European effective Justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations (projekt finansowany przez Komisję Europejską, grant JUST/2015/JTRA/AG/EJTR) – kierownik polskiej części projektu
 2. Study on the legal framework covering business-to-business unfair trading practices in the retail supply chain (projekt finansowany przez Komisję Europejską, grant DG MARKT/2012/049/E) – członek zespołu
 3. Normy dyspozytywne jako instrument regulacji w prawie umów (projekt finansowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, 2016/20/S/HS5/00458) – kierownik projektu
 4. Skutki naruszenia wymogów formalnych oświadczeń w prawie prywatnym (projekt finansowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, 2013/08/T/HS5/00371) – kierownik projektu
 5. Prawne skutki naruszenia wymogów formalnych w polskim prawie prywatnym na tle porównawczym. Stan aktualny i perspektywy ewolucji (projekt finansowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, 2011/03/N/HS5/03838) – kierownik projektu