mgr Mateusz Kupiec

Magister prawa, asystent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Johannes Gutenberg-Universität Mainz i Uniwersytet Jagielloński, a także Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński. Ukończył Szkołę IT/TMT organizowaną przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz uczestniczył w I edycji Winter School on “Algorithmic State, Market and Society” organizowanej przez Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Ochrona danych osobowych, zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej, cyberbezpieczeństwo, prawo administracyjne.

Nagrody

  • Laureat I nagrody Ministra Edukacji i Nauki w kategorii praca magisterska w XIX edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r.
  • Laureat I miejsca w IX edycji konkursu Urzędu Ochrony Danych Osobowych na esej dla studentów (2019 r.)

Stypendia

  • Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe (2021 r.)
  1. Profilowanie dzieci dla celu marketingu cyfrowego w europejskim prawie ochrony danych osobowych. Między paternalizmem a potrzebą realizacji najlepiej pojętego interesu dziecka [w:] M. Sakowska-Baryła (red.) Sztuczna inteligencja, transfery, odpowiedzialność i inne wyzwania ochrony danych osobowych, wydawnictwo Presscom, Wrocław 2022/li>
  2. O potrzebie przyjęcia nowego podejścia do ochrony danych osobowych dzieci przez EROD. Uwagi w świetle Opinii nr 2/2009 Grupy Roboczej Art. 29 o ochronie danych osobowych dzieci, Monitor Prawniczy (dodatek specjalny do nr. 23/2021), wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021/li>
  3. Amerykański fair use i japoński non-enjoyment – drogowskazy dla europejskich rozwiązań prawnych w zakresie TDM?”, Zeszyty Naukowe UJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej nr 2021/2, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021/li>
  4. Ochrona danych osobowych studentów w dobie rozwoju technologii biometrycznych wyzwaniem dla polskich uczelni, Białostockie Studia Prawnicze, t. 26 (4/2020), Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2020/li>
  5. Ochrona prywatności dzieci w świecie IoToys, ABI Expert, nr 4/2019, wydawnictwo Presscom, Wrocław 2019