Międzynarodowe Forum Konstytucji i Instytucji Politycznych

Celem Międzynarodowego Forum Konstytucji i Instytucji Politycznych (Forum International sur la Constitution et les Institutions Politiques (ForInCIP)) jest przyczynienie się do analizy i zrozumienia zasad odnoszących się do funkcjonowania instytucji oraz ich ewolucji. Powstało z inicjatywy prof. Jean-Philippe’a Derosiera gromadząc naukowców z całej Francji. Grupa badaczy tworzących Forum spotyka się każdego roku, nieprzerwanie od 2015 r. Pierwsze Forum odbyło się na Uniwersytecie w Rouen, kolejne organizowane są na Uniwersytecie w Lille. Twórcy proponują tematyczną i porównawczą metodę pracy wychodząc z założenia, że metodologia porównawcza jest niezbędna do właściwego zrozumienia systemów prawnych w ogóle, a własnego systemu w szczególności. Przesądza to o międzynarodowym wymiarze Forum, które gromadzi specjalistów z wielu krajów, z różnych systemów polityczno-prawnych oraz kultur. Państwa reprezentowane nieprzerwanie to: Belgia, Francja, Grecja, Hiszpania, Kolumbia, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Polska (od 2016), Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy oraz Unia Europejska.

Każdego roku ForInCIP skupia się na konkretnym, aktualnym temacie związanym z instytucjami, analizowanym na podstawie szczegółowych założeń opracowanych przez Radę Naukową. Szczególną cechą międzynarodowego gremium jest jego komplementarny charakter polegający na łączeniu analizy naukowej z doświadczeniem przedstawicieli instytucji politycznych. Pracownicy naukowi są odpowiedzialni za sporządzenie raportu krajowego. Przedstawiciele instytucji (m. in. parlamentarzyści, sędziowie, urzędnicy) przedstawiają sytuację prawną i polityczną instytucji przez pryzmat praktyki ich działania. Ta perspektywa jest niezbędnym uzupełnieniem badania zasad dotyczących instytucji politycznych. Porównanie analiz naukowych z doświadczeniami praktyków odbywa się podczas spotkania i dyskusji: Forum. W ten sposób Międzynarodowe Forum Konstytucji i Instytucji Politycznych jest częścią badań naukowych oraz miejscem debaty nad instytucjami politycznymi.

Od 2016 r. polskim sprawozdawcą w ForInCIP jest dr hab. Katarzyna Kubuj.


2015 – 1 ForInCIP, Opozycja polityczna (L’opposition politique)

2016 – 2 ForInCIP, Powoływanie rządzących (La désignation des gouvernants)

2017 – 3 ForInCIP, Inicjatywa ustawodawcza (L’initiative de la loi)

2018 – 4 ForInCIP, Partie polityczne (Les partis politiques)

2019 – 5 ForInCIP, Deontologia polityczna (La déontologie politique)

2021 – 6 ForInCIP, Odpowiedzialność rządzących (La responsabilité des gouvernants)

2022 – 7 ForInCIP, Demokracja władzy wykonawczej (La démocratie exécutive)

2023 – 8 ForInCIP, Reformizm konstytucyjny (Le réformisme constitutionnel)

2024 – 9 ForInCIP, Ustawodawstwo delegowane (La législation deleguée)


Efektem prac Forum są publikacje w Les Cahiers du ForInCIP wydawnictwa LexisNexis.

  • La désignation des gouvernants / Sous la direction de Jean-Philippe Derosier (2017)
  • L’intiative de la loi /Sous la direction de Jean-Philippe Derosier (2018)
  • Les partis politiques / Sous la direction de Jean-Philippe Derosier (2019)
  • La déontologie politique / Sous la direction de Jean-Philippe Derosier (2020)
  • La responsabilité des gouvernants / Sous la direction de Jean-Philippe Derosier (2022)
  • La démocratie exécutive / Sous la direction de Jean-Philippe Derosier (2023)
  • Le réformisme constitutionnel / Sous la direction de Jean-Philippe Derosier (2024)

  • Galeria