Mirosław Michał Sadowski

Kontakt:
email:

Doktorant (DCL) na Wydziale Prawa Uniwersytetu McGill w Kanadzie, asystent naukowy w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN), pracownik naukowy w Centrum Studiów Globalnych na Universidade Aberta w Lizbonie oraz absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim (2019).

Krzyżowanie się prawa i pamięci, socjologia prawa, prawo dziedzictwa kulturowego prawo Specjalnych Regionów Administracyjnych Hongkongu i Makau, prawo międzynarodowe i nauki polityczne.

Członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Studiów Społeczno-Prawnych (SLSA), Towarzystwa Naukowego Prawników (SLS), Stowarzyszenia Prawo i Społeczeństwo (LSA), Kanadyjskiego Stowarzyszenia Prawa i Społeczeństwa (ACDS/CLSA) oraz Wrocławskiego Towarzystwa im. Ryszarda Wagnera, w którym pełni funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za stosunki międzynarodowe.

Rozdziały w książkach

 1. “Fluttering the past in the present. The role of flags in the contemporary society: Law, politics, identity and memory”, Flags, Color, and the Legal Narrative. Public Memory, Identity, and Critique (Cham: Springer, 2021) 85-101
 2. “Central Europe in the Search of (Lost) Identity. The Illiberal Swerve”, Constitutional Identities in Central and Eastern Europe. The CEE Yearbook vol. 8 (Berlin: Peter Lang, 2020) 173-193
 3. “Collective Memory and Historical Determinacy: The Shaping of the Polish Transition”, Central and Eastern European Socio-Political and Legal Transition Revisited. The CEE Yearbook vol. 7 (Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2017) 175-192

Artykuły w czasopismach

 1. “Law and Collective Memory in the Service of Illiberalism. Through the Looking-Glass: Transformation or a Reactionary Revolution?”, Krakowskie Studia Międzynarodowe – Krakow International Studies (2021), 1, 107-128
 2. “Mapping the Art Trade in South East Asia: From Source Countries via Free Ports to (a Chance for) Restitution”, International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique (2021), 34:3, 669-692
 3. “City as a Locus of Collective Memory. Streets, Monuments and Human Rights”, Zeitschrift für Rechtssoziologie – The German Journal of Law and Society (2020), 40:1-2, 209-240
 4. “Millennial Academics, and Gen Z Students: How the Generational Change will Affect Legal Education”, Forum Prawnicze – Legal Forum (2020), 6:62, 24-39
 5. “The Rule of Law, the Rule of Conflict? Hong Kong and Democracy – Past and Present Revisited”, Revue québécoise de droit international/Quebec Journal of International Law Hors-série (décembre 2019), 19-48
 6. “Central Europe in search of (lost) identity. Literary and legal findings”, Fascicle „Administration. Theory – Didactics – Practice” 50:1 (2018), 130-147
 7. “Cultural Heritage and the City: Law, Sustainable Development, Urban Heritage, and the Cases of Hong Kong and Macau”, Romanian Journal of Comparative Law 8:2 (2018), 208-245
 8. “Law and Memory: The Unobvious Relationship”, Warsaw University Law Review 16:2 (2017), 262-290
 9. “Urban Cultural Heritage: Managing and Preserving a Local Global Common in the Twenty-first Century”, Journal of Heritage Management 2:2 (2017), 125-151
 10. “Crossroads of the World, Crossroads of the Law: Hong Kong and Macau Legal Systems Approaching 20 Years Post-Transition”, Comparative Law Review 7:1 (2016), 1-25
 11. “Psychological, Social, Cultural, Literary, and Legal Dimensions of Memory”, Wrocław Review of Law, Economics and Administration 5:1 (2015), 141-161
 12. “Pamięć w aspekcie psychologicznym, kulturowym i literackim”, Acta Erasmiana 7 (2014), 295-318
 13. “Eponimy jako sposób wzbogacania leksyki”, Acta Erasmiana 5 (2013), 289-308