mgr Paweł Dziekański

Zakład naukowy: Zakład Prawa Karnego
Orcid
Kontakt:
tel. 572 981 769
email: pawel.dziekanski@adwokatura.pl
dyżur: środy w godz.11:00-12:00, pokój 216
 • Mgr Paweł Dziekański, ukończył prawo w Akademii Leona Koźmińskiego z wynikiem bardzo dobrym (2012).
 • Prace magisterską pt. Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek karny, przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Kubickiego.
 • W latach 2012-2018 wykładowca akademicki.
 • Ukończył aplikację adwokacką, od roku 2016 wykonuje zawód adwokata w ramach indywidualnej kancelarii.
 • Prawo karne,
 • postępowanie karne,
 • prawo karnoskarbowe,
 • pozycja obrońcy i taktyka obrony w postępowaniu karnym,
 • karnoprawna problematyka przemytu wyrobów tytoniowych,
 • karnoprawna problematyka katastrof kolejowych.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. A. Antonowicz, P. Dziekański, Criminal Law and Institutional – Managerial Aspects of Ensuring Safety in Rail Traffic. Selected Problems, Logistics and Transport 2013, nr 4, s. 65-74.
 2. A. Antonowicz, P. Dziekański, „Prawno-kryminalistyczna problematyka bezpieczeństwa komunikacyjnego w logistyce miejskiej w aspekcie wypadków komunikacyjnych z uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej (cz.1), Logistyka 2014, nr 2, s. 23-25.
 3. Antonowicz, P. Dziekański, Prawno-kryminalistyczna problematyka bezpieczeństwa komunikacyjnego w logistyce miejskiej w aspekcie wypadków komunikacyjnych z uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej (cz.2), Logistyka 2014, nr 3, s. 12-14.
 4. P. Dziekański, Street Law – zbiór doświadczeń koordynatora projektu, Klinika – Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, 2017, numer specjalny, s. 6.
 5. P. Dziekański, False Statement and the Strategy of Defence, Krytyka Prawa 2018, nr 3, s. 6-24.

Rozdziały w monografiach:

 1. K. Buczkowski, P. Dziekański, Legal and Practical Challenges of Combating Illicit Trade of Tobacco in Poland, w: C. Nowak (red.), Combatting Illicit Trade on the EU Border. A Comparative Perspective, 2021, s. 153-212.