Prof. Stanisław Kasznica – kalendarium życia

Urodzony 23 lutego 1874 r. w Warszawie

1902 r. otrzymuje stopień kandydata nauk prawnych

1904 r. otrzymuje stopień doktora praw

1912–1919 profesor Akademii Rolniczej w Dublanach

1913–1914 poseł na Sejm Krajowy

1919 dyrektor departamentu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

1920 profesor zwyczajny Uniwersytetu Poznańskiego i kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

1922–1928 senator RP

1929–1931 rektor Uniwersytetu Poznańskiego

1931/32 prorektor Uniwersytetu Poznańskiego

1935–1939 sędzia Trybunału Kompetencyjnego

Zmarł 17 listopada 1958 r. w Krosinku koło Mosiny


Biogramy