mgr Sylwester Szczepaniak

Kontakt:
tel. (22)65-72-781
email: s.szczepaniak@inp.pan.pl
dyżur: wtorki w godz. 12:00-14:00, pok. 222

Asystent w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Wieloletni pracownik administracji rządowej, w tym na stanowiskach koordynacyjnych i kierowniczych.  Obecnie wykonywujący zawód jako radca prawny.

Elektroniczna administracja – wdrażanie usług elektronicznych, przemiany prawa administracyjnego, sposobu działania i organizacji administracji w wyniku zmian technologicznych; Postępowanie administracyjne elementy prawno-informatyczne; Adaptacja w administracji publicznej nowych technologii oraz metodyk pracy projektowej; Prawo samorządu terytorialnego aspekty ustrojowe.

Uczestnik i koordynator w wielu projektach legislacyjnych tj. ustawa o doręczeniach elektronicznych, ustawa o zmianie ustawy usługach zaufania wdrażająca krajowy węzeł identyfikacji elektronicznej, ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (w części przepisów ustrojowych), ustawa o ochronie danych osobowych i ustawa dostosowująca polskie przepisy do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Koordynator grupy roboczej przy Ministrze Cyfryzacji ds. RODO w administracji.

Wykładowca na studiach podyplomowych: “Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

  1. Przywrócenie samorządu terytorialnego w III RP jako wyzwanie dla sposobu tworzenia ustaw regulujących i wprowadzających polityki publiczne – zagadnienia wybrane” w publikacji zbiorowej pt.„Legislacja w Polsce w latach 1918-2018. 100 lat doświadczeń tworzenia prawa.” Red. M. Kaczocha i M. Mazuryk. Wydawnictwo Sejmowe 2020 r.
  2. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Współautorstwo, Komentarz pod. r. G. Szpor i K. Czaplicki, Wyd. WoltersKluwer 2020 r.
  3. „Rola organów samorządu terytorialnego w procesie cyfryzacji administracji publicznej” w publikacji zbiorowej pt. „Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego” pod redakcją naukową Pana Profesora Bogdana Dolnickiego. Wydawnictwo WoltersKluwer 2019
  4. Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (Autor m.in. rozdziałów o zakresie postępowania przez Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz kontroli prowadzonej przez Prezesa Urzędu. Wydawnictwo C.H. Beck. 2019
  5. Doręczenia elektroniczne pomiędzy podmiotami publicznymi w postępowaniu – glosa – Prawo Mediów Elektronicznych Nr 3/2019
  6. Propozycje zmian w kodeksie postępowania administracyjnego w:  Szkice z zakresu procedury administracyjnej, pod redakcją: Krzysztofa A. Wąsowskiego, Katarzyny Zalasińskiej, Kraków 2014 r.
  7. „Ogłaszanie aktów prawa miejscowego – wybrane zagadnienia” w: miesięczniku „Samorząd Terytorialny” nr 3 z 2014 r.
  8. „Problemy proceduralne udostępniania informacji publicznej z punktu widzenia samorządu terytorialnego” w: „Kwartalnik Prawa Publicznego” nr 3 z 2012 r.
  9. „Tendencje legislacyjne i ich wpływ na sposób funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych” w: kwartalniku „Casus Pismo naukowe Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegów Odwoławczych: Nr 58, Zima 2011 r.
  10. „Biuletyn Informacji Publicznej – przyszłość czy przeżytek” w: Miesięcznik „Prawo Europejskie w praktyce” nr 2 z 2010 r.