Wdrożone procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa, wprowadzona zarządzeniem Dyrektora INP PAN z dnia 9 czerwca 2011 r.,  określa zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Instytucie Nauk Prawnych PAN oraz tryb postępowania antymobbingowego.

Procedura antydyskryminacyjna określa zasady przeciwdziałania przejawom dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego, a także opisuje sposób postępowania w sytuacji wystąpienia takich zdarzeń w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Celem wprowadzenia w/w procedur jest wspieranie działań sprzeciwiających się dyskryminacji i mobbingowi, ochrona członków społeczności INP PAN przed wystąpieniem przejawów tego typu zjawisk oraz wspieranie osób, które doświadczyły dyskryminacji.

Zarządzenia mają zastosowanie do zgłoszeń dokonanych od momentu jego wejścia w życie lub zgłoszeń dotyczących zdarzeń, które miały miejsce do roku przed wejściem w życie zarządzenia.

Zgłoszenia naruszeń należy kierować na adres Pełnomocnika ds. zgłoszeń (sygnalista@inp.pan.pl).