Seminarium naukowe – 13.11.2018 r. – “Sprawa drukarza z Łodzi – o granicach wolności sumienia i swobody działalności gospodarczej”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM w Poznaniu serdecznie zapraszają na seminarium naukowe: Sprawa drukarza z Łodzi – o granicach wolności sumienia i swobody działalności gospodarczej

Seminarium odbędzie się 13 listopada 2018 r. godz. 13.30 w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro

Prelegenci:
adw. Anna Mazurczak, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
adw. Paweł Knut, Kampania Przeciw Homofobii
Cecylia Jakubczak, Kampania Przeciw Homofobii

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dn. 9 listopada 2018 r.

Zaproszenie