Cykl seminariów doktorskich INP PAN – 12.04.2021 – „Zasady ogólne w Prawie Międzynarodowym”

Prof. Patrycja Grzebyk (UW), prof. Hanna Kuczyńska (INP PAN), prof. Monika Szwarc (INP PAN), prof. Karolina Wierczyńska (INP PAN) zapraszają doktorantów i doktorantki, w szczególności uczestniczki i uczestników Studiów Doktoranckich oraz Prawniczych Seminariów Doktorskich w INP na cykl seminariów „Zasady ogólne w prawie międzynarodowym”.


Kolejne, już trzecie, seminarium z tego cyklu, za organizację którego odpowiedzialna jest dr hab. Hanna Kuczyńska (prof. INP PAN), pt.:

„Zasady prawa i postępowania karnego w prawie Unii Europejskiej”

odbędzie się w dniu 12.04.2021godzinach 14-16 pod linkiem:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


W trakcie seminarium referaty przedstawią:

  • Pani Kamila Ziemian, doktorantka w INP PAN: „Zasada wolności wypowiedzi – jak prawo karne zakreśla jej granice (na przykładzie hejtu internetowego)”, oraz
  • Pani Katarzyna Capałowska, doktorantka w INP PAN: „Prawo do obrony w postępowaniu dotyczącym wykonania ENA w prawie Unii Europejskiej”.

Serdecznie zapraszamy.