Cykl seminariów doktorskich INP PAN – 24.05.2021 – „Zasady ogólne w Prawie Międzynarodowym”

Prof. Patrycja Grzebyk (UW), prof. Hanna Kuczyńska (INP PAN), prof. Monika Szwarc (INP PAN), prof. Karolina Wierczyńska (INP PAN) zapraszają doktorantów i doktorantki, w szczególności uczestniczki i uczestników Studiów Doktoranckich oraz Prawniczych Seminariów Doktorskich w INP na cykl seminariów „Zasady ogólne w prawie międzynarodowym”.

Ostatnie w tym semestrze, czwarte seminarium, za którego organizację odpowiedzialna jest dr hab. Karolina Wierczyńska (prof. INP PAN), pt.:

„Zasady ogólne prawa w pracach Komisji Prawa Międzynarodowego”


odbędzie się w dniu 24.05.2021 w godzinach 14-16. Link do seminarium.

W trakcie seminarium referaty przedstawią:

Pani Agata Helena Winkiel-Skóra, doktorantka w INP PAN: „Wywodzenie ogólnych zasad prawa z prawa międzynarodowego”, oraz
Pan Edward Soszyński, doktorant w INP PAN: „Wywodzenie ogólnych zasad prawa z prawa krajowego”.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania i dyskusji!