Seminarium naukowe – 24.06.2019 r. – “Europejski Trybunał Praw Człowieka i znaczenie upływu czasu dla oceny mechanizmów sprawiedliwości okresu przemian (transitional justice)”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

serdecznie zaprasza na seminarium naukowe


Europejski Trybunał Praw Człowieka i znaczenie upływu czasu dla oceny mechanizmów sprawiedliwości okresu przemian (transitional justice)


24 czerwca 2019 r. godz. 13.00

Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro

Prelegentka: mgr Anna Wójcik

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dn. 21 czerwca 2019 r.