II PRAWNO–MEDYCZNE ZEBRANIE NAUKOWE „RECEPCJA, DEFINIOWANIE I STOSOWANIE POJĘĆ O PROWENIENCJI MEDYCZNEJ W PRAWIE” Warszawa, 16.05.2018 r.

II PRAWNO–MEDYCZNE ZEBRANIE NAUKOWE „RECEPCJA, DEFINIOWANIE I STOSOWANIE POJĘĆ O PROWENIENCJI MEDYCZNEJ W PRAWIE”

Termin:
16 maja 2018 r.

Miejsce:
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), Warszawa
sala 273 (II piętro)

11.00 otwarcie zabrania – dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN i dr hab. Adam Górski, prof. UJ

11.10-11.40 prof. dr hab. Andrzej Wierciński (Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski) „Hermeneutyka medycyny: Hansa-Georga Gadamera rozumienie zdrowia i choroby”

11.40-12.10 dr Iwona Wrześniewska-Wal (Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania, Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego) „Pojmowanie czynności medycznych w prawie (z perspektywy lekarza i prawnika)”

12.10-12.25 przerwa

12.25-12.45 dr hab. Wojciech Cyrul (Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej, Uniwersytet Jagielloński) „Świadczenie zdrowotne – definicja legalna”

12.45-13.05 dr Artur Kotowski (Katedra Nauk Społeczny, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji) „Dyrektywa języka specjalistycznego jako dyrektywa wykładni językowej (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii medycznej)”

13.05- dyskusja

Więcej informacji pod linkiem: https://www.umb.edu.pl/s,17233/II_ZEBRANIE