Konferencja – 12.12.2019 – „Zwalczanie nielegalnego handlu produktami tytoniowymi w czasach szybkich przemian” – “Combatting Illegal Tobacco Trade in the Era of Fast Change”

Logo INP

International Conference

„Combatting Illegal Tobacco Trade in the Era of Fast Change”

12th December 2019

Warsaw, Poland

Venue: Institute of Law Sciences (ILS), Polish Academy of Sciences (PAS)

Address: Nowy Świat 72 (Staszic Palace)


Konferencja stanowi podsumowanie projektu badawczego pt. „Zwalczanie nielegalnego handlu produktami tytoniowymi w czasach szybkich przemian” realizowanego w ramach PMI Impact – globalnej inicjatywy wspierającej projekty zwalczania nielegalnego handlu i związanych z nim przestępstw. Celem projektu było określenie trendów, mechanizmów i wskazanie wymaganych zmian w kontroli nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem szeregu dokonujących się we współczesnym świecie zmian politycznych, prawnych i technologicznych (np. referendum brexitowe w Wielkiej Brytanii czy decyzja o nieprzedłużaniu porozumień branżowych UE).

Wydarzenie to jest organizowane przez INP PAN i przedstawia wyniki badań finansowanych w ramach PMI Impact – globalnej inicjatywy wspierającej projekty zwalczania nielegalnego handlu i związanych z nim przestępstw.

Konferencja odbędzie się w językach polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja jest obowiązkowa do 8 grudnia 2019 r.


The conference summarizes the research project “Combatting Illegal Tobacco Trade in the Era of Fast Change” implemented within PMI Impact – a global initiative supporting projects to combat illicit trade and related crimes. The aim of the project was to identify trends, mechanisms and required changes in the control of illicit trade in tobacco products in the European Union (EU), taking into account a number of recent political, legal and technological changes taking place in the modern world (e.g. the Brexit referendum in the UK or the decision not to extend EU industry agreements).

The conference will be held in Polish and English with simultaneous interpretation. The attendance is free. Please register until 8 December 2019.

REJESTRACJA/REGISTRATION


[plik_do_pobrania name=”Conference agenda” src=”https://www.inp.pan.pl/wp-content/uploads/2019/11/agenda_December-12.12.2019.pdf”] [plik_do_pobrania name=”Program konferencji” src=”https://www.inp.pan.pl/wp-content/uploads/2019/11/program-konferencji-12-grudnia.pdf”]