Konferencja – 13.05.2020 – „Pięć lat obowiązywania Europejskiego Programu w zakresie Migracji”

W imieniu Instytutu Nauk Prawnych PAN mamy zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji „Pięć lat obowiązywania Europejskiego Programu w zakresie Migracji”, która odbędzie się w dniu 13 maja 2020 r. w siedzibie Instytutu przy ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica) w Warszawie.


W obliczu niespotykanego napływu uchodźców na terytorium Unii Europejskiej w maju 2015 roku Komisja Europejska przyjęła „Europejski Program w zakresie Migracji” (EPM). Zawiera on swego rodzaju mapę drogową działań, które powinna podjąć UE oraz jej państwa członkowskie w celu poprawy zarządzania ruchami migracyjnymi i „zbudowania spójnego podejścia, umożliwiającego osiągnięcie korzyści z migracji i sprostanie wynikającym z niej wyzwaniom”.

Celem konferencji jest próba oceny skuteczności założeń oraz działań podejmowanych w ramach EPM opartych na wynikach badań naukowych. Dyskusje w tym zakresie chcemy przeprowadzić w czterech panelach tematycznych, które odpowiadają czterem głównym filarom wyszczególnionym w EPM. Są to:

  1. Przeciwdziałanie nieuregulowanej migracji
  2. Zarządzanie granicami zewnętrznymi UE
  3. Polityka azylowa UE
  4. Budowa kanałów legalnej migracji oraz integracja cudzoziemców

Ponieważ konferencja ma w swoim założeniu charakter multidyscyplinarny, zaproszenie do udziału kierujemy do szerokiego grona badaczy procesów migracyjnych.

Referaty z wystąpień, które przejdą pomyślnie proces recenzji, zostaną opublikowane w specjalnym numerze czasopisma „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” (czasopismo znajdujące się na liście MNiSW, posiadające 40 punktów), który ukaże się w I kwartale 2021 roku.


Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać za pomocą formularza rejestracyjnego:

REJESTRACJA

Zgłoszenia referatów wraz z abstraktem (między 400 a 1000 znaków) przyjmowane będą do 15 lutego 2020 r. (zgłoszenia prosimy przypisywać do jednego z 4 paneli; z uwagi na ograniczenia czasowe do wygłoszenia wystąpienia zostaną zaproszone wybrane osoby; informacje o akceptacji wystąpień będą wysłane do referentów i referentek do 29 lutego 2020).

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane będą do 31 marca 2020 r.

Opłata konferencyjna wynosi: 150 zł. Dla studentów i doktorantów przewidziana jest opłata ulgowa w wysokości 75 zł. Opłatę konferencyjną należy wnosić do dnia 31 marca 2020 r. na konto bankowe INP PAN o numerze: 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002. W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko uczestnika lub uczestniczki oraz dopisek „Konferencja EPM”.

Komitet organizacyjny:
Dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN
Dr Katarzyna Strąk
Mgr Dominik Wzorek – sekretarz konferencji

Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretarza konferencji na adres: d.wzorek@inp.pan.pl