Konferencja – 28.10.2021 – Prawo autorskie i prawa pokrewne a jednolity rynek cyfrowy UE

Zapraszamy do udziału w konferencji Prawo autorskie i prawa pokrewne a jednolity rynek cyfrowy UE, która organizowana wspólnie jest przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wydarzenie będzie można również śledzić online poprzez kanał YouTube w języku angielskim

Kanał do śledzenia konferencji w języku polskim (z tłumaczeniem)


Partnerem wydarzenia jest Związek Cyfrowa Polska.

W czasie konferencji poświęconej Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, międzynarodowi eksperci przyjrzą się aktualnemu stanowi implementacji postanowień Dyrektywy w Polsce i w Europie. Mówcy poruszą również budzące najwięcej kontrowersji elementy regulacji. W czasie wykładów, szczególną uwagę poświęcimy artykułowi 15 Dyrektywy oraz jego wpływowi na dostęp do informacji w sieci. Pochylimy się również nad artykułem 17 Dyrektywy, wykonalności wdrażania jego postanowień i m.in. roli algorytmów w ochronie praw autorskich.