Konferencja międzynarodowa “Ochrona interesów finansowych UE – aspekty instytucjonalne”

This conference was funded by the European Union’s HERCULE III programme under the grant agreement No 101015417.
Hercule III Programme, Legal Training and Studies 2020 (HERCULE-2020-LT-AG).

Konferencja została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w programie HERCULE III na podstawie umowy nr 101015417.


 

Szanowni Państwo,

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zaprasza do udziału w organizowanej przez Centrum Badań nad Przestępczością Gospodarczą INP PAN międzynarodowej konferencji naukowej pod tytułem „Ochrona interesów finansowych UE – aspekty instytucjonalne”.

Konferencja organizowana jest dzięki współfinansowaniu ze strony Komisji Europejskiej. Wezmą w niej udział polscy i zagraniczni eksperci zajmujący się tematyką ochrony interesów finansowych UE, w tym eksperci z Prokuratury Europejskiej oraz Europejskiego Biura ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Konferencja odbędzie się 9 grudnia 2022 r. w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, Sala M. Curie-Skłodowskiej. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W załączeniu znajdziecie Państwo program konferencji. Rejestracja odbywa się jedynie elektronicznie: https://ankiety.inp.pan.pl/index.php/947835?lang=pl Dyrektor INP PAN Dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN  


Zobacz program konferencji