Konferencja naukowa – 01.10.2019 r. – „Ocena funkcjonowania ustaw o komornikach sądowych i o kosztach egzekucyjnych – możliwe kierunki zmian”.

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk wraz z Wydawnictwem “Currenda” Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Ocena funkcjonowania ustaw o komornikach sądowych i o kosztach egzekucyjnych – możliwe kierunki zmian”., która odbędzie 1 października 2019 r. w Sali Lustrzanej w Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72).


W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. dwóch nowych ustaw regulujących funkcjonowanie systemu egzekucji komorniczej i związaną z tym daleko idąca zmianą modelu tej egzekucji pojawiły się nowe wyzwania zarówno natury ustrojowej, jak i proceduralnej. Ich omówienie wymaga zorganizowania wydarzenia wyjaśniającego z punktu naukowego powstające w praktyce wątpliwości i rozbieżności interpretacyjne.


Do wygłoszenia prelekcji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, w szczególności zajmujących się problematyką nauk prawnych, praktyków, aplikantów zawodów prawnych.

Rejestracji uczestnictwa czynnego należy dokonać najpóźniej do dnia 15 września 2019 r. godz. 23:59.

Rejestracji uczestnictwa biernego należy dokonać najpóźniej do dnia 22 września 2019 r.

Kontakt z organizatorami: konferencjanaukowainppan@gmail.com

REJESTRACJA


Wydarzenie jest również dostępne na facebooku