Konferencja naukowa– 09.10.2019 – „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017 – 2019”

Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN chciałby serdecznie zaprosić na konferencję organizowaną w dniu 9 października 2019 r. w Warszawie (Pałac Staszica) pt. „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017 – 2019”.


Prawie dziesięć lat temu INP PAN zorganizował konferencję poświęconą ówczesnym zmianom Kodeksu postępowania administracyjnego. Wymiernym skutkiem tamtej konferencji była publikacja pokonferencyjna. Zarówno sama konferencja jak i publikacja okazały się dużym sukcesem wskazując, że zmiany i kształt Kodeksu postępowania administracyjnego cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno badaczy jak i praktyków prawa administracyjnego. Publikacja z tamtej konferencji dostępna jest w Repozytorium INP PAN: e-Biblioteka Prawnicza

Bazując na naszych doświadczeniach z poprzedniej konferencji chcielibyśmy powtórzyć jej formułę, przy skierowaniu analizy na zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego, które miały miejsce w latach 2017 – 2019. Zmiany te były niezwykle rozległe zarówno pod względem ilości zmienianych przepisów, ale również wprowadzonych nowych regulacji. Biorąc pod uwagę powyższe celami konferencji są:

  • przedstawienie i ocena wprowadzonych ostatnio szczegółowych zmian w Kodeksie,
  • analiza konsekwencji wejścia w życie zmian,
  • sformułowanie postulatów w zakresie dalszych zmian w postępowaniu administracyjnym.

W 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego został gruntownie znowelizowany. Była to najpoważniejsza od ponad dwóch dekad nowelizacja kodeksu. Co istotne głębokość zmian zawierała się nie tylko w zmianie istniejących norm, ale w dodaniu wielu nowych przepisów i jednostek redakcyjnych. Zmiana ta, pomimo jej zakresu, została wprowadzona niezwykle pośpiesznie, co tym bardziej uzasadnia potrzebę analizy jej zasadności oraz doświadczeń w stosowaniu nowych regulacji. Jakkolwiek mogłoby się wydawać, że tak fundamentalna zmiana kodeksu powinna na pewien czas powstrzymać ustawodawcę przed dokonywaniem kolejnych nowelizacji to jednak doświadczenia lata 2018 i 2019 pokazały, że Kodeks postępowania administracyjnego podlega właściwie ciągłym zmianom. Nie sprzyja to niestety pewności prawa i ma negatywny wpływ kodeks, jako systemową próbę regulacji określonej sfery stosowania prawa.

Liczba i zakres przeprowadzanych zmian skłania do refleksji środowisko naukowe dotyczącej jakości polskiego prawa administracyjnego procesowego.

Konferencja skierowana jest zarówno do praktyków (sędziów sądów administracyjnych i powszechnych, pracowników administracji publicznej oraz przedstawicieli palestry) jak i dogmatyków prawa administracyjnego.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Jednakże z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja uczestników.

Rejestracja na konferencję zamknięta – limit miejsc wyczerpany.

Program konferencji dostępny jest tutaj.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z innymi publikacjami będącymi rezultatem organizowanych przez Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN konferencji naukowych:

Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych (Warszawa 2011)

Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli (Warszawa 2014)

Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa (Warszawa 2015)