Konferencja naukowa – 17 października 2019 – Trade Secrets in Theory and Practice

Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Stowarzyszenie Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji z zakresu własności intelektualnej “Trade Secrets in Theory and Practice”.


Przedmiotem konferencji będzie szeroko ujęte zagadnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle dyrektywy 2016/943, m.in. ochrona know-how w stosunkach pracowniczych oraz w postępowaniu sądowym i mediacyjnym, zakres odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zakres roszczeń przysługujących z tego tytułu. Szczegóły programu konferencyjnego znajdują się tutaj

Konferencja odbędzie się 17 października 2019 roku w siedzibie Instytutu – w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica). Obrady konferencyjne prowadzone będą w języku angielskim.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie