Konferencja naukowa – 24.04.2018 r. – „PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – KONKURENCJA – NOWE TECHNOLOGIE”

24 kwietnia 2018 r. Instytut Nauk Prawnych PAN, wspólnie z Stowarzyszeniem Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji organizuje konferencję „PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – KONKURENCJA – NOWE TECHNOLOGIE”
Przedmiotem obrad będą aktualne zagadnienia rozwoju nowych technologii i ich wpływu na prawo autorskie, prawo własności przemysłowej oraz prawo konkurencji. Konferencja będzie również propozycją integracji środowiska akademickiego oraz ekspertów z dziedziny prawa własności intelektualnej.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o rejestracji: http://ankietyinppan.pl/index.php/852392?lang=pl oraz programem konferencji.

PROPONOWANY RAMOWY PLAN KONFERENCJI:
„PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – KONKURENCJA – NOWE TECHNOLOGIE”
Warszawa, Nowy Świat 72 – siedziba PAN
24 kwietnia 2018 r.

8.30-9.00 Rejestracja

9.00-9.30 Wystąpienia powitalne:
Dyrektor INP PAN – prof. INP PAN Celina Nowak
Prezes UP RP – dr Alicja Adamczak
Prezes SPIK – prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski
Wiceprezes SPIK – prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska
Wiceprezes SPIK – prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki – Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN

9.30-11.00 sesja I
Prawo autorskie – prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Matlak (UJ)

Prof. UŚ dr hab. Katarzyna Grzybczyk (UŚ), Konstrukcja dozwolonego użytku w świetle zmian społecznych i kulturowych w Polsce i na świecie.
Dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska (UAM), Czy istotne jest określenie granic prawa komunikowania utworu publicznie?
Dr hab. Wojciech Machała (UW), Rozszerzanie pojęcia przedmiotu prawa autorskiego.
Dr hab. Michał Zaremba (UW), Typologia przepisów prawa autorskiego.
Dr Piotr Wasilewski (UJ), Wyczerpanie prawa wprowadzania do obrotu w internecie.

11.00-13.00 sesja II
Prawo patentowe – prowadzenie: prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (UW)

Prof. INP PAN Helena Henzler-Żakowska (INP PAN), Licencja przymusowa – koło ratunkowe czy szkodliwy straszak?
Prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski (UAM), Kilka uwag o licencjonowaniu na warunkach FRAND.
Dr Żaneta Pacud (INP PAN), Standardy ochrony patentowej w umowach o wolnych handlu.
Dr Agnieszka Sztoldman (UWr), Spory patentowe a roszczenia pieniężne.
Dr Tomasz Zimny (INP PAN), Klauzula dobrych obyczajów i porządku publicznego a zdolność patentowa zwierząt.
Dr Justyna Ożegalska-Trybalska (UJ), Jednolity patent – jednolite SPC?

13.00-14.00 lunch

14.00-15.30 sesja III
Nieuczciwa konkurencja & konkurencja – prowadzenie: prof. dr hab. Ewa Nowińska (UJ
Prof. INP PAN dr hab. Dawid Miąsik (INP PAN), (temat do potwierdzenia)
Prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska, Dokąd zmierza zwalczanie nieuczciwej konkurencji?
Prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Materna (INP PAN), (do potwierdzenia)
Dr Igor Nestoruk (UAM), Nowe delikty nieuczciwej konkurencji na gruncie przepisów prawa oświatowego: standard czy anomalia?

15.30-17.00 sesja IV
Znaki towarowe & design – prowadzenie: prof. dr hab. Ryszard Skubisz (UMCS)

Prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz (UwB), Najnowsze orzecznictwo NSA
Dr Lavinia Brancusi (UKSW), Ochrona GUI jako wzoru przemysłowego.
Dr Jakub Kępiński (UAM), Czy potrzebna jest nam ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?
Dr Jarosław Dudzik (UMCS), (temat do potwierdzenia)
Dr Karolina Sztobryn (UŁ), O rezygnacji z wymogu graficznego przedstawienia znaków towarowych. Zmieniony przepis, niezmienne wątpliwości.

17.00-18.30 sesja V
Prawo własności intelektualnej i nowe technologie – prowadzenie – Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

Dr Grzegorz Sibiga (INP PAN), Przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego a prawo własności intelektualnej – wybrane problemy wzajemnych relacji.
Dr Daria Gęsicka (UMK), Środki ochrony praw autorskich w Internecie.
Dr Krzysztof Siewicz, Legalizacja niekomercyjnego dzielenia się utworami.
Dr Damian Flisak, Prawo do danych nieosobowych – dlaczego oczekiwanie komisarza Oettingera jest nieuzasadnione?
Konrad Gliściński, Nowy paradygmat. Czy modelem regulacji dla praw na dobrach niematerialnych muszą być prawa wyłączne.

18.30-18.45 Zakończenie

20.00 Kolacja w restauracji „Comfort Food Studio” Hala Koszyki, I p.- ul. Koszykowa 63
(Koszt kolacji ponoszony przez uczestników indywidulanie w wysokości 100 zł – dodatkowe informacje dotyczące płatności zostaną opublikowane w tym miejscu)

Dodatkowych informacji udziela Michał Matysiak – nr tel. 692516190