Konferencja naukowa – 9.01.2019 r. – „Reforma prawa wykroczeń”

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Zakład Prawa Karnego INP PAN konferencji naukowej pt. „Reforma prawa wykroczeń”, która odbędzie się 9 stycznia 2019 r. (środa) w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa). Na konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego „Reforma prawa wykroczeń”. Projekt ten realizowany jest w Instytucie Nauk Prawnych PAN pod kierownictwem dra hab. Pawła Daniluka, prof. INP PAN ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 12).

Na konferencji możliwe będzie nabycie książki pt. „Reforma prawa wykroczeń, t. 1” (pod red. P. Daniluka), stanowiącej pierwszy namacalny efekt badań naukowych prowadzonych w ramach projektu „Reforma prawa wykroczeń”. Dla uczestników konferencji przewidziany jest specjalny rabat.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 16 grudnia 2018 r. na adres e-mailowy: wykroczenia@inp.pan.pl

Wydarzenie jest również dostępne na profilu INP PAN na facebooku, pod adresem: https://www.facebook.com/events/1135874899913542/

Program konferencji:

11.00 otwarcie konferencji
przedstawiciel władz Instytutu Nauk Prawnych PAN
dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN (kierownik Zakładu Prawa Karnego INP PAN)
dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN (kierownik projektu badawczego „Reforma prawa wykroczeń”)

11.15-11.35
dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN (Zakład Prawa Karnego INP PAN) „Reforma prawa wykroczeń w opinii sędziów orzekających w sprawach o wykroczenia”

11.35-11.55
dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS (Katedra Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UMCS) „O potrzebie zmian zasad odpowiedzialności w prawie wykroczeń”

11.55-12.15
dr Piotr Gensikowski (sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu) „Problem dalszego utrzymywania tzw. czynów przepołowionych”

12.15-12.45 przerwa na lunch (Sala Kołłątaja)

12.45-13.15
dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN (Zakład Prawa Karnego INP PAN) „O potrzebie zmian w obszarze kar, środków oddziaływania wychowawczego i środków związanych z poddaniem sprawcy próbie”

13.15-13.35
dr Katarzyna Łucarz (Zakład Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego WPiA UWr) „O potrzebie zmian w obszarze środków karnych”

13.35-15.30 dyskusja

15.30 zakończenie konferencji