LXIV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego

Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich
Instytutu Nauk Prawnych PAN ma zaszczyt i przyjemność zaprosić
na LXIV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego.


Tytuł: Bezpośrednie stosowanie norm Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

Data: 25 i 26 maja 2022 r.

Kontakt w celu rejestracji (do 20 maja): zjazd2022@inp.pan.pl

Zjazd odbędzie się w trybie zdalnym.