NOWY TERMIN – Seminarium naukowe – 29.01.2020 r. – „Stosowanie Karty Praw Podstawowych w relacjach między jednostkami”

Zakład Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Akademii Leona Koźmińskiego zapraszają na seminarium naukowe „Stosowanie Karty Praw Podstawowych w relacjach między jednostkami”


29 stycznia 2020 r. (środa), godz. 17:15-19:00

sala 273 Pałacu Staszica (II piętro) ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na adres w.lewandowski@inp.pan.pl