Otwarte seminarium naukowe – 27.06.2019 r. – „Sieci organów ochrony konkurencji (ECN, ICN i in.) jako forma międzynarodowego współdziałania tych organów”.

Zakład Prawa Administracyjnego INP PAN oraz Wydawnictwo Naukowe INP PAN zapraszają na otwarte seminarium naukowe pt. „Sieci organów ochrony konkurencji (ECN, ICN i in.) jako forma międzynarodowego współdziałania tych organów”. Seminarium odbędzie się 27 czerwca 2019 r. (czwartek) w godz. 17:00-19:00, w sali 273 Pałacu Staszica (II piętro).


Planowany program seminarium:

  1. Ponadnarodowe sieci organów ochrony konkurencji – istota zjawiska, jego formy oraz konsekwencje dla krajowego porządku prawnego, dr Mateusz Błachucki, INP PAN.
  2. Współpraca międzynarodowa organów ochrony konkurencji w ramach sieci organów a ochrona praw przedsiębiorców, dr Marta Michałek-Gervais, Clifford Chance.
  3. Powstanie i rozwój ECN a dotychczasowe i projektowane zmiany w polskim prawie konkurencji, dr. hab., prof. UW Rafał Stankiewicz, WPiA UW.
  4. Dyskusja.

Seminarium połączone będzie z promocją monografii dra Mateusza Błachuckiego pt. Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji) wydanej niedawno nakładem Wydawnictwa Naukowego INP PAN.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 25 czerwca 2019 r. Rejestracja

Zarejestrowanym uczestnikom seminarium przysługuje rabat w wysokości 20% na nabycie książki „Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny”.