Otwarte seminarium naukowe – 30.01.2020r. – „Kary pieniężne za naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów a kwalifikacja zachowań przedsiębiorców jako elementów jednego lub odrębnych naruszeń”.

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN zaprasza do udziału w otwartym seminarium naukowym pt. „Kary pieniężne za naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów a kwalifikacja zachowań przedsiębiorców jako elementów jednego lub odrębnych naruszeń”.


Seminarium odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) w godz. 17:15-19:15, w sali 273 Pałacu Staszica (II piętro).

Planowany program seminarium:

  1. Wprowadzenie (dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN)
  2. Omówienie decyzji Prezesa UOKiK nr DOZiK 6/2019 jako przykładu interpretacji podstaw nakładania odrębnych kar pieniężnych za kilka zachowań przedsiębiorcy (mgr Artur Szmigielski, INP PAN)
  3. Kwalifikacja zachowań przedsiębiorców jako elementów jednego lub odrębnych naruszeń prawa ochrony konkurencji i konsumentów – uwagi w świetle zasad polskiego prawa karnego (dr Anna Zientara, WPiA UW)
  4. Kwalifikacja zachowań przedsiębiorstw jako elementów jednego lub odrębnych naruszeń – uwagi w świetle unijnego prawa ochrony konkurencji (Jan Polański LL.M., UOKiK)
  5. Dyskusja

Zgłoszenia przyjmowane są do 28.01.2020 r.

REJESTRACJA