Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 01.12.2021 – Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na realizację prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr. Dominika Sybilskiego

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 1 grudnia 2021 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na realizację prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego


Promotor:
dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN

Recenzenci:
prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 1 grudnia 2021 roku o godz. 12.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.