Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 02.06.2022 – Post-kryzysowy model prawny nadzoru bankowego w Unii Europejskiej

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Wojciecha Kobylińskiego

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Post-kryzysowy model prawny nadzoru bankowego w Unii Europejskiej


Promotor:
dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN

Recenzenci:
prof. dr hab. Jan Barcz – Akademia Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. Artur Nowak-Far – SGH w Warszawie


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 30 maja 2022 roku o godz. 11.00 (Kliknij, aby dołączyć.)


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.