Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 06.12.2022 – Wzór użytkowy – przedmiot ochrony

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr. Eweliny Jarosz – Zgody

obrona w trybie hybrydowym odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Wzór użytkowy – przedmiot ochrony


Promotor:
dr hab. Helena Żakowska – Henzler, prof. INP PAN

Recenzenci:
Dr hab. Adrian Niewęgłowski, prof. UMCS
Dr hab. Anna Tischner, prof. UJ 


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych oraz BIP.

Link do obrony